SoCentrals nye profil er utviklet i samarbeid mellom Henrik Johs. Sæther (Art Director), Eirik Hovland (tekstforfatter) og Carl-Erik Engelstad (designer).
SoCentrals nye profil er utviklet i samarbeid mellom Henrik Johs. Sæther (Art Director), Eirik Hovland (tekstforfatter) og Carl-Erik Engelstad (designer).

SoCentrals visuelle profil er pusset opp

– SoCentrals tre verdier; humor, transparens og modig ga gode, tydelige føringer for utviklingen av ny visuell profil.

Publisert

Etter ni år som selskap har SoCentral oppdatert sin visuelle profil, opplyses det om i en pressemelding.

Den nye profilen skal tydeliggjøre SoCentral som navet i nye samarbeid, på søken etter svar på hvordan samfunnet bedre kan utnytte de ressursene vi allerede har.

Profilen er utviklet i samarbeid mellom Henrik Johs. Sæther (Art Director), Eirik Hovland (tekstforfatter) og Carl-Erik Engelstad (designer).

Etter ni år som selskap har SoCentral oppdatert sin visuelle profil
Etter ni år som selskap har SoCentral oppdatert sin visuelle profil

–SoCentrals tre verdier; humor, transparens og modig ga gode, tydelige føringer for utviklingen av ny visuell profil. Når vi så på hvordan selskapet jobber var det helt tydelig at de tar bærekraft på alvor og inkluderer det i alt det gjør på en folkelig måte. De er det motsatte av statisk. De er ukonvensjonelle, men samtidig kunnskapsrike og proffe. Vi ønsket å lage en profil som kunne romme det, og samtidig forsterke kommunikasjonen deres, forklarer Henrik Johs. Sæther, AD og ansvarlig for profilutviklingen i meldingen.

SoCentral jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å drifte arenaer for samfunninnovasjon, utvikle nye samarbeid på tvers av sektorer og drive frem mange ulike prosjekter, som tester og skalerer måter for bedre ressursutnyttelse på.

Å kommunisere en for mange ukjent arbeidsform om et stort tema har vært en utfordring. Det er håp om at den nye profilen over tid skal bidra til et tydeligere bilde av selskapet,

– Vi har utviklet oss mye på ni år, blant annet vokst fra tre til elleve ansatte. Å få et blikk utenfra, og hjelp til å sette ord og uttrykk på hvem vi er nå har vært veldig nyttig. SoCentral har på mange måter blitt et moderne leteselskap. Gjennom samarbeid og eksperimentering søker vi etter nye, bærekraftige løsninger. Det var viktig for oss å få et symbol som kunne løfte frem at vi er navet i slike prosesser. Vi fører mange ulike aktører sammen og tilfører og deler åpent kunnskap om nye løsninger og prosesser i samarbeid med aktører fra alle deler av samfunns- og næringsliv, sier daglig leder i SoCentral, Thomas Berman, i samme melding.

Powered by Labrador CMS