Talsperson (f.v) Ole Gunnar Hauso sammen med styreformann Finn Helge Tolpinrud.

«Hemmelig» forening står bak annonser i en rekke aviser for å støtte borgerlig valgseier

Foreningen vil ikke navngi alle medstifterne: – Det vil få for store fremtidige følger for dem, sier foreningens talsperson.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I en rekke aviser har teksten «Støtt aksjonen med en pengegave nå!» stått på trykk. Annonsen tilhører foreningen Aksjon for Borgerlig Valgseier, som ønsker pengestøtte og flere medlemmer.

– Den første annonsen sto på trykk i Finansavisen og den neste i Aftenposten. Deretter har vi også annonsert i VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, sier Ole Gunnar Hauso.

Han er talsperson for foreningen Aksjon for borgerlig valgseier.

For belastende å stå frem med navn

– Målet vårt med disse annonsene er å få fokus på reelle problemstillinger, erstatte ren desinformasjon med fremtidsrettede problemstillinger, sier han.

Før helgen passerte foreningens saldo tre millioner kroner i ren støtte, ifølge Hauso. Og et titalls personer meldte seg inn som medlem i foreningen, hevder han.

– Mange støtter oss, men bare noen få vil være aktive medlemmer.

I annonsen skriver de:

«Alle innbetalinger som mottas vil i sin helhet benyttes til støtte av politiske kampanjer som fremmer borgerlig valgseier inklusiv økonomisk støtte til borgerlige partier, drift av egen webside, annonsering, utgivelse av opplysningsskrifter - herunder kommende bok: «Fortellinger og realiteter - Appell til borgerlige velgere», og til andre direkte påløpte utgifter.»

Videre i annonsen heter det at foreningen har til hensikt å oppløses etter valget - og eventuelle ubrukte midler skal tilfalle tankesmien Civita.

– Jeg har registrert at det sto skrevet i en av annonsene at overskytende midler skal tilfalle oss. Før jeg leste annonsen var jeg ikke klar over at vi er tiltenkt overskytende midler, sier leder i Civita Kristin Clemet.

Hun har sett flere annonser fra Aksjon for Borgerlig Valgseier der Civita ikke figurerer.

Det er opprinnelig elleve bidragsytere i foreningen, men sammen med styreformann Hauso er det kun styreformann Finn Helge Tolpinrud og styremedlemmene Aldo Flakstad og Gard Erik Sandbakken, som offisielt står frem med navnene sine. De andre bidragsyterne mener at følgene ved å stå frem med sine identiteter vil være for belastende for dem.

– En av bidragsyterne jobber i en bedrift der sjefen er aktiv i Arbeiderpartiet. Står han frem som medstifter i Aksjon for Borgerlig Valgseier, vil dette få alt for store konsekvenser for ham. Det er en av grunnene til at de ønsker å ha en talsperson, sier Hauso.

Mener venstresiden serverer desinformasjon

Foreningen etterlyser en valgdebatt som inkluderer det de formulerer som «større spørsmål rettet mot fremtiden». De ønsker å belyse dagens velferd for vanlige folk i Norge, samt finansieringen av velferden.

– På borgerlig side er de opptatt av å sikre vår fremtid gjennom bærekraftig og langsiktig politikk, sier talsperson Hauso.

Han forteller at foreningen er nystartet, men tankene omkring denne aksjonen begynte allerede før forrige valg. Nettsiden ble nylig lansert, og aksjonen er planlagt nedlagt etter årets stortingsvalg 13. september.

Økende forskjeller i samfunnet mener foreningen er ren desinformasjon fra venstresiden.

– Forskjellene mellom fattig og rik har aldri være mindre, noe vi dokumenterer på hjemmesiden vår. Venstresiden hevder om skatteletten har gått til landets rikeste mennesker, men sannheten er at de store pengene har gått til folk flest. Mer penger per innbygger fra statsbudsjettet bidrar til folks kjøpekraft og et aktivt kretsløp for den norske økonomien. Venstresiden er tause når det kommer til velferdsgodene og dens finansiering, sier Hauso.

De mener at velferdspakken gagner de lavest lønnende i landet aller mest, og omtaler den som «grunnpakken» til det norske folk.

– Vi skal dokumentere at «velferdspakken» til vanlige folk er på verdenstoppen – og at den aldri har vært større enn i dag.

Powered by Labrador CMS