– Vi er glade for at SMS-en, i tillegg til den øvrige kommunikasjonen vi har hatt mot befolkningen har hatt effekt, sier Jean-Yves Manum Gallardo i VAV.
– Vi er glade for at SMS-en, i tillegg til den øvrige kommunikasjonen vi har hatt mot befolkningen har hatt effekt, sier Jean-Yves Manum Gallardo i VAV.

Stor effekt med SMS-kommunikasjon

– 97 prosent svarer at de opplever det som positivt å få viktig informasjon fra kommunen gjennom SMS, sier kommunikasjonssjefen i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Publisert

Den 2. mai ble det sendt ut en SMS til alle innbyggerne i Oslo kommune. Bakteppet er at vannmagasinene som sørger for Oslos vannforsyning er lave. Lite nedbør over lang tid, og rehabilitering av Gjerdingen i Nordmarka har gjort at Oslo har havnet i en sårbar situasjon, og må spare på vannet for å sikre vannforsyningen fremover.

Først i 2028 skal den nye vannforsyningen som Oslo kommune bygger være klar, og denne reservevannforsyningen skal være stor nok til å gi hele byen tilgang på rent drikkevann.

Fakta om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for VAV
  • 1375 respondenter i alderen fra 18 år til 88 år
  • Gjennomført mellom 10.-16. mai 2022

En spørreundersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Vann- og avløpsetaten (VAV), viser at SMS-en og den øvrige kommunikasjonen har hatt effekt på folks vannforbruk.

– Vi er glade for at SMS-en, i tillegg til den øvrige kommunikasjonen vi har hatt mot befolkningen har hatt effekt. Kommunikasjon som treffer er det viktigste verktøyet vi har for å få befolkningen med på viktige dugnader som dette, sier kommunikasjonssjef i VAV, Jean-Yves Manum Gallardo i en pressemelding.

Hele 85 prosent av respondentene sier at de har redusert vannforbruket sitt etter at Oslo kommune sendte ut SMS med oppfordring om å spare på vannet.

Tannpuss-tipset størst effekt

I SMS-en ble det lenket til en rekke tips til hvordan man som innbygger kan bidra til å spare vann i hverdagen. Ett av disse er å skru av krana mens man pusser tennene.

87 prosent av de spurte sier de har fulgt dette tannpuss-tipset. På en god andreplass med 83 prosent finner vi tipset om å ta kortere dusjer og skru av vannet i dusjen mens man såper seg inn med såpe eller sjampo.

– Størsteparten av det vannet vi bruker til daglig går til personlig hygiene, vasking og matlaging. To gjennomsnittlige tannpusser koster 20 liter vann om dagen hvis vi lar vannet renne. Skrur alle av krana kan vi spare 13,3 millioner liter vann til sammen i året, sier seksjonsleder i VAV, Frode Hult.

I undersøkelsen oppgir 96 prosent av de spurte at de har fått med seg at Oslos vannmagasiner er lave gjennom mediene, og 52 prosent sier at vannmangelen er et tema i samtaler.

– 97 prosent svarer at de opplever det som positivt å få viktig informasjon fra kommunen gjennom SMS. Dette, i tillegg til den store effekten informasjonen har hatt på vannforbruket viser oss at folk flest er opptatt av hva som rører seg rundt dem, og at folk har en sterk vilje til å bidra, avslutter Gallardo.

Powered by Labrador CMS