Harry Tiller sier det har vært krevende og lærerikt å formidle informasjon om koronaviruset til Trondheims innbyggere.

Kommunenes koronakommunikasjon:

Mener det ble for mye «massekommunikasjon» om korona

Harry Tiller er kommunikasjonssjef i Trondheim kommune. De tar med seg flere erfaringer fra to år med pandemi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Lørdag 12. februar åpnet Norge mer eller mindre opp igjen for fullt. I den anledning har KOM24 snakket med flere kommuner. I denne serien ønsker vi å kartlegge hva de som jobber med kommunikasjon fra kommunalt hold sitter igjen med etter nesten to år med pandemi.

Hvordan har viktig informasjon blitt videreført til innbyggerne, og hvilke kanaler har de benyttet seg av for å nå flest mulig? Og hvordan har de jobbet for å skape forståelse for tiltakene?

– Det har vært krevende

Først ut er Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune. I landets tredje største kommune var de gjennom flere perioder med strenge begrensninger, noe som krevde mye av den kommunale ledelsen. Tiller sier at de lange periodene med ulike tiltak har vært spesielle, men at de har lyktes med å nå bredt ut.

– Det har vært krevende, men også lærerikt. Stadig skiftende regler, ulike regler, svært detaljerte bestemmelser for ulike situasjoner har skapt utfordringer. Ulike regler lokalt og nasjonalt og ofte korte frister fra endringer av nasjonale regler til iverksettelse har gitt utfordringer. Men vi ser at trafikken på våre digitale kanaler og sosiale medier har økt voldsomt, og har et bestemt inntrykk av at innbyggerne har forholdt seg til våre plattformer for informasjon og nyheter, sier Tiller.

Han sier også at samarbeidet med lokale og regionale medier vært godt, og at disse har vært viktige kilder for å spre informasjon.

– Alt i alt tror jeg kommunikasjon under pandemien har vært med på å bevisstgjøre vår organisasjon på viktigheten av god, rask, korrekt og pålitelig kommunikasjon og informasjon. Det tror jeg kommer godt med i arbeidet videre for alle som driver med kommunikasjon rundt om i det offentlige Norge.

Kommunikasjon har vært vesentlig

Flere har måttet forholde seg til kommunens informasjon gjennom pandemien. Tiller understreker også at en stor del av jobben har handlet om å skape forståelse for strenge tiltak.

– Mitt inntrykk har vært at mange har hatt behov for å få informasjon direkte fra kilden, i vårt tilfelle Trondheim kommune, om hvordan de skal forholde seg til de enhver tids gjeldende regler. Dette i tillegg til at åpenbart mange har fulgt lokale og regionale medier. Samtidig har det vært vesentlig for oss med dialog og direkte kommunikasjon med ulike aktører i samfunnet for å høre deres reaksjoner på tiltak og forstå situasjonen de står oppe i. En viktig del av vårt kommunikasjonsarbeid har vært dialog og møter med studiestedene, studentmiljøene, utelivsbransjen, kulturlivet, idretten og kulturlivet. God og tydelig kommunikasjon, både til innbyggere, egne ansatte og ulike næringer har vært vesentlig for å skape forståelse og oppslutning om tiltak som for mange til tider har blitt opplevd som for strenge og urettferdige.

Har lært

De har også hatt utfordringer med å nå ut til noen bestemte grupper. Dette har gitt læring for de ansatte i kommunikasjonsavdelingen.

– Vi tar med oss mye, men vil kanskje spesielt huske utfordringen med å nå ikke-digitale, de som ikke sitter foran en PC hele dagen og som ikke leser mail daglig. Utfordringen med å skape enkle og forståelige budskap i en kompleks situasjon og behovet for å kunne lage mer målrettet kommunikasjon som treffer bedre de som er spesielt berørt av en situasjon. Jeg tror det ble for mye «massekommunikasjon» ut til alle, som heller burde vært laget mer spesifikk for enkelte grupper.

Samtidig kunne informasjonen rundt viruset til tider vært mer spesifikk, mener Tiller.

– For eksempel egen informasjon til de som er smittet, til de som skal ha vaksine, til de som trenger test og ikke all denne informasjonen til de som egentlig ikke trengte den. Det førte til at mange følte at de druknet i info fra kommuner, nasjonale helsemyndigheter og regjering.

Powered by Labrador CMS