Thomas Høgebøl går over i rollen som arbeidende styreleder, og Danmark-sjef Mikael Jørgensen blir ny konsernsjef i NoA.

NoA øker omsetningen og får ny konsernsjef

Danmark-sjef Mikael Jørgensen blir ny konsernsjef i NoA, og gruppen kan skilte med et solid økonomisk resultat til tross for et pandemiår.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

NoA leverte en solid omsetning og et sterkt resultat i 2020. Nå rigges NoA for ytterligere fart og internasjonal vekst, ved at konsernsjef Thomas Høgebøl går over i rollen som arbeidende styreleder mens Danmark-sjef Mikael Jørgensen blir ny konsernsjef. Det opplyses om i en pressemelding.

Styrker ledelsen

Høgebøl tar nå over som styreleder og signaliserer med det økt internasjonalt fokus.

— Vi var ambisiøse i 2014 da vi delte våre drømmer og mål. Vi ville bygge det ledende nordiske konsernet med de beste talentene innenfor kreativitet, teknologi og data. Jeg tror vi har lykkes. Nå er vi klare for å skru opp veksttakten og skalere plattformen vi har bygget opp. Det krever at vi retter blikket utover, setter nye mål internasjonalt og jobber med å utvikle gruppen sammen med våre partnere og deleiere. Mikael (CEO i Danmark) har gjort en fantastisk jobb for NoA i Danmark, blant annet med datadrevet markedsføring og utviklingen av vårt integrerte tjenestetilbud. Han tar over som konsernsjef og vil løfte gruppen over i et nytt og spennende kapittel, med sterk støtte fra lederne i Norge, Sverige og Polen, sier Høgebøl i meldingen.

Danmark-sjef Mikael Jørgensen gleder seg til å ta over stafettpinnen som konsernsjef.

— Jeg er enormt beæret over at kunne overta stafettpinnen etter Thomas. Til tross for korona står NoA sterkere enn noensinne. Talentene i NoA er virkelig top class og nå skal vi løfte vår samarbeidsmodell, vår kultur og våre kompetanser til et nytt nivå, både i Norden og internasjonalt. Derfor gleder jeg meg enormt til å komme i gang, til å møte nye ansikter, både blant kunder og i NoA, sier den påtroppende konsernsjefen.

– Solid økonomisk resultat

Som de fleste andre virksomheter i internasjonale markeder ble også NoA preget av pandemien, men på tross av COVID-19 sitter NoA igjen med et godt økonomisk resultat.

Gruppen hadde en totalomsetning på 1.5 millioner kroner, en nettoinntekt på MNOK 943,9 og en EBITA på MNOK 103,4 justert for transaksjons- og engangskotnader.

I følge meldoingen er dette på linje med året 2019.

— Covid 19 har først og fremst fått store konsekvenser for liv og helse, for familier og for hele samfunn. Men det har også rammet våre store og små kunder i ulike markeder. I starten av pandemien var vi usikre på hvordan NoA og våre ansatte ville påvirkes, men fasiten gir klare svar: Vi har levert svært gode og helt nødvendige tjenester til våre kunder. Med det følger et solid økonomisk resultat, sier Høgebøl.

Høgebøl mener NoA nå lykkes ved at selskapene jobber stadig tettere for å levere helhetlige tjenester til kunder med økende komplekse behov.

— I 2020 økte NoA andelen av inntekter på tvers av selskapene nettopp fordi stadig flere kunder ser nødvendigheten av å bygge bro mellom kreativitet og teknologi, sier Høgebøl.

Et sterkt 2020

Høgebøl er klar på hva det er som har gjort at de har lyktes også i et pandemiår. Han mener sammensetningen og bredden av kompetanseområder i NoA-familien, sammen med den unike kulturen, er de viktigste grunnene til at familien samlet har levert like bra resultater i 2020, som i 2019. Han tror dette vil styrke seg markant i årene som kommer.

— Våre data- og teknologi-drevne tjenester og produkter, er helt sentrale i en verden der endringene i klima, samfunnsliv og forretningsliv tiltar i styrke. De samme tjenestene har vist seg å være svært nyttige i 2020 - et år der vi alle har blitt satt på alvorlige prøver. Spesielt har det vært stort behov for rådgivning og NoAs evne til å binde ulike kompetanser og tjenester sammen, sier Høgebøl.

Kundene blir

— Et annet viktig svar som 2020 har gitt oss, er at kundene blir hos oss. For noen av våre viktigste samarbeidspartnere, for eksempel innen reiseliv, ble inntektene borte over natta. Da investerte de naturligvis mindre i nye NoA-prosjekter. Men de ble værende. Samtidig dukket nye kunder opp, for eksempel innenfor gaming og B2B-segmentet.

På rekordtid har dette segmentet vokst sterkt. Den tredje største kunden i NoA er nå fra dette segmentet og vi jobber med fire av verdens ledende spillprodusenter. Pandemien har også gjort e-handel til et definitivt must-have. NoA ser på nye vekstmuligheter her, og har et uttalt mål om å styrke dette segmentet i 2021.

I 2020 kjøpte NoA det svenske selskapet Peregrine, som inngår i NoA Connect og som har styrket gruppens kompetanse på datadrevet salg og markedsføring. Sammen med andre initiativ har dette økt veksten med 75 prosent i dette segmentet. Dette er et område der NoA forventer fortsatt høy vekst fremover.

Powered by Labrador CMS