Erik Waatland, ansvarlig redaktør i KOM24
Erik Waatland, ansvarlig redaktør i KOM24

Kommentar

Velkommen til den nye lokalavisa for kommunikasjonsfolk

Vi vil løfte fram nye stemmer, inspirere og utfordre en viktig bransje.

Publisert

KOM24 skal bli kommunikasjonsbransjens egen lokalavis.

Den skal ikke eies eller styres av bransjen. Tvert imot, bransjen skal merke at vi driver kritisk journalistikk på både fag og folk. For det trengs.

KOM24 har ingen venner, men heller ingen utpekte fiender

Erik Waatland, ansvarlig redaktør i KOM24

Kommunikasjonsfolk i stat og kommune, i det private næringslivet og i små og store kommunikasjonsbyråer fyller offentligheten og mediene med innhold hver eneste dag. Noen ganger på annonseplass, men like ofte i nyhetene og i samfunnsdebatten. Deres bidrag er ikke alltid så synlig, fordi kommunikasjonen fremføres ofte av andre.

De samme folka skjelles ut i mediene, kritiseres av politikere og utfordres av meningsbærere. Det kommer anklager om hemmelighold, skyhøye konsulenthonorarer og en usunn «portvokterfunksjon». Noen vil si at dette er ufortjent, andre mener det er til pass for dem.

For kommunikasjonsbransjen har mye makt og stor påvirkningskraft. Samtidig fremstår den lukket, til og med litt mystisk.

Til tross for all kjeft og kritikk, ser det ut til at kommunikasjonsfolk trives bak lukkede dører der de kan holde på med sitt. Hvorfor er det sånn?

Som bransjeavis skal KOM24 følge de grunnleggende premissene for uavhengig, kritisk journalistikk: Vi skal være åpne og informative, men samtidig søke og kreve svar. Vi skal gå alle aktører etter i sømmene – også de som redaksjonen er avhengig av å ha som bidragsytere.

KOM24 har ingen venner, men heller ingen utpekte fiender. Vi er ikke et mikrofonstativ, og ikke en oppslagstavle for ukritisk skryt. Hvis mektige aktører i bransjen vil skryte av egen virksomhet og fortreffelighet, må de gå et annet sted. Eller annonsere. For vi lager nyheter.

KOM24 tar kommunikasjonsfaget på alvor, og skal også være en arena for debatt og meningsutveksling. Et sted der kommunikasjonsfolk kan diskutere erfaringer og utfordringer - og bryte meninger. Hos oss skal diskusjoner fra lunsjbordet i bransjen løftes opp, og innspill hentes fra akademia og utdanning. På eget initiativ skal vi også løfte frem temaer som fortjener å bli belyst, ting som merkelig nok ikke snakkes om.

Vi skal oppfordre bransjefolk til å snakke høyt om jobben sin og stille kritiske spørsmål til hverandre. For kritisk og konstruktiv debatt om faget er sunt.

I sum skal KOM24 bidra til å bygge kunnskap, innsikt og forståelse for kommunikasjonsfagets mange fasetter. Vi skal jobbe effektivt for å bringe relevante nyheter om hva som rører seg i bransjen. Og samtidig utfordre og stille kritiske spørsmål på veien dit.

Slik skal vi bli hele kommunikasjonsbransjens lokalavis.

Powered by Labrador CMS