Prosjekt Ny vannforsyning er et gigantprosjekt for Oslo kommune, nå trenger de en ny kommunikasjonsressurs.
Prosjekt Ny vannforsyning er et gigantprosjekt for Oslo kommune, nå trenger de en ny kommunikasjonsressurs.

Oslo kommune trenger en kommunikasjonsrådgiver de neste sju årene, men vil ikke ansette Lyser ut stilling på anbud

Bruker nesten 27 milliarder kroner på ny vannforsyning i hovedstaden og trenger ny kommunikasjonsrådgiver. Men vil ikke ansette vedkommende.

Publisert Sist oppdatert

– De aller fleste i kommunal seksjon er fast ansatte. Nå har vi behov for fleksibilitet for et prosjekt som er unikt i størrelse og omfang. Behovet kan være varierende, og derfor trenger vi fleksibiliteten til å leie inn en ressurs. Det er en stund til 2028 og det kan være vanskelig å vurdere behovet så langt fram i tid. Derfor er det vanskelig å tilby en fast ansettelse, slik vi ser det nå.

Det sier Gro Elden, kommunikasjonsleder for gigantprosjektet Ny vannforsyning i Oslo.

– Trenger fleksibiliteten

I 2019 vedtok bystyret i hovedstaden å bygge ut ny vannforsyning og vannbehandlingsledd. Prosjektet er delt opp i to faser, vannforsyning og distribusjonsledd.

Til sammen er kostnadsrammen på nesten 27 milliarder kroner på disse prosjektene, som etter planen skal være ferdig i 2028.

I dag jobber det alt fem personer med kommunikasjon på prosjektet, og nå har man lyst ut en anskaffelse om rammeavtale for innleie av en konsulent.

I første omgang er det for et år, men det er mulighet med opsjon for 6*1 år.

Gro Elden
Gro Elden

– Prosjekt Ny vannforsyning er det største prosjektet Oslo kommune noen gang har hatt. Vann og avløpsetaten har en solid kommunikasjonsstab i dag, men må forsterke den, sier Elden.

Hun sier at de har valgt å lyse å anskaffe en ny kommunikasjonsressurs fordi prosjektet trenger denne fleksibiliteten til å bemanne opp eller ned ut fra arbeidsbyrde.

– Arbeidsbyrden vil variere, selv om man skal drive på til 2028, vil interessen fra mediene og publikum variere i omfang over tid. Derfor har vi valgt å gå for innleie, sier hun.

Den innleide kommunikasjonsressursen skal blant annet bistå i personlige møter med prosjektleder og byggeleder, bistå med å lage kommunikasjons- og tiltaksplan mot naboer og nærmiljø, åpne informasjonsmøter, legge til rette for sånne møter, være til stede i sosiale medier, utvikle filmer og annet innhold til SoMe og besvare henvendelser på sosiale medier.

– Hvorfor har dere valgt en løsning der man først får kontrakt for et år og så kan man få inntil seks år med forlenget kontrakt til sammen, er ikke det litt spesielt?

– Hvorfor er det uvanlig? Det er ikke sikkert at det blir samme person hele tiden. . Når vi inngår rammeavtale gjør vi dette for å skaffe handlingsrom og fleksibilitet utover det varige behovet, sier hun.

– Vanskelig å vurdere behovet

Hun peker på at det er først når de gjør avrop at de knytter til seg en ressurs.

– Hvorfor går dere ikke for faste ansettelser?

– De aller fleste i kommunikasjonsseksjonen er fast ansatte. Som sagt så hadde vi behov for litt fleksibilitet for et prosjekt som er unikt i størrelse og omfang. Det kan være varierende behov, det er en stund til 2028 og det kan være vanskelig å vurdere behovet så langt fram i tid. Derfor er det vanskelig å tilby en ytterligere fast ansettelse slik vi ser det nå, grunnet uforutsigbarhet i det langsiktige behovet, sier hun.

Elden understreker at det ikke er et forbud mot å leie inn folk og hun sier at hun mener at de gjennom å ha så mange faste ansatte oppfyller ambisjonene til Oslo kommune.

– Hvor høyt oppe er det forankret at dere skal gå for en midlertidig ansettelse nå?

– Det er Vann og avløpsetaten som styrer de rammeavtalene som inngås. Det er føringen. sier hun og understreker at dette er snakk om innleie av en kommunikasjonsressurs og ikke en midlertidig ansettelse.

Den innleide vil ha sitt arbeidsforhold hos det selskapet som vinner anbudet,

– Vurderte dere på noe tidspunkt fast ansettelse?

– Det inngikk i vurderingen, det kan være det er aktuelt på et senere tidspunkt, sier hun.

I konkurransegrunnlaget skriver kommunen at de «har behov for én kommunikasjonsrådgiver tilsvarende en 100 % stilling til prosjektorganisasjonen.»

Tildelingskriteriene er vektet slik at kvalitet teller 65 prosent og pris 35 prosent.

– Ser dere for dere at dette blir en full stilling?

– Det er vanskelig å svare på. Det er tenkt at det er et engasjement på full tid når det er et behov, sier hun.

Elden peker på at det kommer blant annet an på hvor omfattende og belastende arbeid de skal gjennomføre inne i byen, det vil da påvirke behovet de har for innbyggerdialog.

Byrådslederen taus

– Det vil speile hvor mye jobb vi får rett og slett. Når det er et såpass langt prosjekt så kan det være det kommer noen endringer vi ikke har sett og det vil påvirke hvor mange som tar kontakt med oss og hva vi trenger å forberede oss på, sier hun.

Anskaffelsen skal gjøres i løpet av desember og den som vinner kontrakten kan starte arbeidet 1. januar 2022.

KOM24 har vært i kontakt med byrådslederens kontor for å høre om han mener dette er i tråd med Oslo kommunes ansettelsespolitikk, men får beskjed fra pressevakten om at dette ikke er noen sak for byrådslederen og blir henvist til Vann og avløpsetaten for å få svar på dette politiske spørsmålet.

Vi har og forsøkt å komme i kontakt med Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel, uten suksess.

Powered by Labrador CMS