Are Gjertin Urkegjerde Halland skriver i KOM24 at 'innhaldet er velferdstaten si blindsone'.
Tusen takk for at du tar opp dette Are! Dette er viktig for oss.
Are Gjertin Urkegjerde Halland skriver i KOM24 at "innhaldet er velferdstaten si blindsone". Tusen takk for at du tar opp dette Are! Dette er viktig for oss.

MENINGER:

NAV: – Vi er opptatt av enkeltmenneskene - og god brukeropplevelse

«Are Gjertin Urkegjerde Halland skriver i KOM24 at «innhaldet er velferdstaten si blindsone». Tusen takk for at du tar opp dette Are! Dette er viktig for oss», skriver

Publisert

Vi har en innholdsstrategi for nav.no som vi styrer etter når vi skal levere våre tjenester. Noen av tiltakene knyttet til denne strategien har ikke kommet så langt med som vi ønsker, men dette jobber vi iherdig med. Innholdet er viktig. 

Brev er vi opptatt av å bli bedre på. Det handler om at vi må jobbe mer menneskeorientert, og samtidig systematisk med å levere løsninger som inngir tillit. Dette er vi helt enige i, og det er bra at Halland tar opp dette.

I det store betjener vi enormt mange mennesker og er opptatt av at vi skal både jobbe effektivt og bruke innholdet på en måte som ivaretar situasjonen folk står i. Vi ønsker å framstå med et varmt, men også rettferdig og tydelig NAV til samme tid. 

Juristene våre, teknologene og våre eksperter på klart språk vil også dette. De sitter på spisskompetanse som innholdsdesignerne er helt avhengige av for å lykkes. Vi ønsker å jobbe tverrfaglig med å møte forventningene samfunnet legger på oss. Ordene vi bruker er knyttet til både lovverket, hva vi ønsker å kommunisere, hvordan vi forstår og møter den enkeltes situasjon og teknologien vi bruker. Vi har tillit til at juristene våre også er opptatt av å ivareta folks rettigheter.

Å jobbe tverrfaglig handler om å våge å utfordre hverandres fagområder. Fagmiljøet for innholdsdesign, som jeg leder, vil utfordre de andre fagdisiplinene og sette innhold på dagsorden. Samtidig håper jeg og forventer at de andre utfordrer oss tilbake. Vi må sammen finne balansen som trengs for å levere godt. Vi som innholdsdesignere må både anerkjenne og være nysgjerrige på juristenes vei til å levere ansvarlige og etterrettelige tjenester.

Dette er ikke i vår blindsone, vi tar det på alvor og ønsker å bli bedre. Vi ser absolutt mennesker som noe mer enn et personnummer og vil gjøre alt for unngå unødig belastning på den enkelte. Vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor og skal jobbe med å gi godt innhold, slik at folk i sårbare situasjoner også opplever å bli sett og ivaretatt. 

Innholdsdesign er et av flere fagområder vi satser på i NAV for å levere bedre tjenester til brukerne. Vi har en utlysning ute akkurat nå.

Powered by Labrador CMS