Preben Sandborg Røe er Arkivverkets nye direktør for strategi og kommunikasjon i
Arkivverket.
Preben Sandborg Røe er Arkivverkets nye direktør for strategi og kommunikasjon i Arkivverket.

Arkivverket har fått ny strategi- og kommunikasjonsdirektør

– En brå start, men også en god anledning til å raskt å forstå virksomheten og utfordringene vi skal løse, sier Røe.

Publisert

Preben Sandborg Røe er Arkivverkets nye direktør for strategi og kommunikasjon i Arkivverket.

Han kommer fra jobben som kommunikasjonsdirektør i Siva – selskapet for industrivekst, og har bakgrunn fra det som den gang het Forsikringsforbundet og Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Litt utradisjonelt 

– Arkivverket har et viktig samfunnsoppdrag, og er både et direktorat og en bevaringsinstitusjon. Jobben byr på mange spennende utfordringer, og jeg har allerede blitt kastet ut i en strategiprosess. En brå start, men også en god anledning til å raskt å forstå virksomheten og utfordringene vi skal løse, sier Røe.

Arkivverket har de siste årene jobbet hardt med å omstille virksomhet til en digital tidsalder. Det er et stort omstillingsprosjekt som krever mye fra alle kompetanseområdene Røe har ansvar for. 

Arkivverket har valgt å samle kommunikasjonsavdelingen, juristene og virksomhetsstyringen i én avdeling sammen med leder- og kompetanseutvikling.

– Dette er litt utradisjonelt, men gir noen spennende muligheter. Koblingen mellom strategi og kommunikasjon gjør at vi kan oppnå gode synergier, sier Røe og forteller at strategisk kommunikasjon er helt nødvendig for en virksomhet som Arkivverket. 

– Vi må vise både Kulturdepartementet, som er våre eiere, og de store og ulike brukergruppene våre, hvor viktige Arkivverket er for samfunnsutviklingen, sier han.

Drømmeoppdrag

Arkivverket har store mengder papirarkiver i magasinene, som skal bevares for ettertiden og tilgjengeliggjøres for befolkningen. 

Samlingen inneholder alt fra Norges eldste brev som ble sendt fra pave Clemens III i 1189 til arkivene etter landssvikoppgjøret. Samtidig bygger de opp et digitalarkiv, og har et tjenestetilbud som er delvis digitalt og delvis analogt. 

De har en stor «digitaliseringsfabrikk» i Arkivverket Norsk Helsearkiv på Tynset, som tilrettelegger for viktig medisinsk forskning, og driver med tilsyn hos og veiledning av alle statlige etater og kommuner.

– Strategien vi legger nå, skal hjelpe oss med å prioritere og ivareta samfunnsoppdraget vårt i en moderne tid. Og god kommunikasjon skal hjelpe oss å nå de målene. For en kommunikasjonsdirektør er dette et drømmeoppdrag, sier han.

Powered by Labrador CMS