Sven Øvergaard og Corinne Fjellås

Forlot Nucleus etter 16 år for å starte nytt mediebyrå

Etablerte Icon Business Media midt i pandemien.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Icon Business Media ble etablert i begynnelsen av året, og selskapet skal utvikle og drifte digitale fagaviser og «communities» for ulike yrkesroller. Icon Business Media er søsterselskap av Icon Business Training, som eier Confex.

Daglig leder Sven Øvergaard , var én av fire gründere av Confex i 1997, og sitter også i styret til morselskapet, Icon Media Group.

– Gjennom 25 år har vi opparbeidet et betydelig nettverk av talere, kursholdere og deltakere. Disse, og andre yrkesaktive, skal vi nå tilby inspirasjon og læring på nye digitale plattformer. Jeg mener vi supplerer Icon Business Training på en suveren måte, ved å tilby målgruppene deres relevant fagstoff gjennom hele året. En slik kontinuitet i læringen, som sikres av de ukentlige nyhetsbrevene, er et godt bidrag til livslang læring, sier han i en pressemelding mandag.

Foreløpig bare to

Øvergaard har bakgrunn som partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Nucleus, som han i vinter forlot etter 16 år. Arbeidet med å bygge opp det nye selskapet skjer i samarbeid med Corinne Fjellås. Hun er ansatt som redaktør og kommer fra stillingen som senior prosjektleder i Confex, hvor hun har vært siden 2000.

– Foreløpig er vi bare to, men gjennom Icon Business Training har vi tilgang til et sterkt IT-miljø. Ved bruk av frilansere, faggrupper og andre som bidrar med eksternt innhold, mener jeg det er mulig å drive flere fagaviser på lav bemanning. For å greie dette har vi i starten prioritert å bygge en solid IT-struktur, med gode selvbetjeningsløsninger. Disse skal redusere manuelt arbeid i forbindelse med innholdsproduksjon, publisering, distribusjon og salg.

Et supplement til bransjemediene

Øvergaard presiserer at deres nisje er fag, og konkrete arbeidsoppgaver og utfordringer den enkelte har i sin arbeidshverdag. Dette samsvarer med forretningsidéen til Confex, som kun unntaksvis har laget konferanser og kurs for spesifikke bransjer.

– Bransjene har sine egne arenaer, og vi har ingen intensjoner om å konkurrere med andre nisjeredaksjoner.

Målsetningen til Icon Business Media er ikke å produsere mest mulig innhold. Heller ikke saker man like gjerne kunne lest på en bransjenettside. Selskapet skal heller være et supplement til bransjemediene, hvor de konsentrerer seg om de yrkesaktives arbeidsoppgaver og utfordringer, for deretter å presentere suksesshistorier som leserne kan lære eller bli inspirert av.

– Vårt innhold er heller ikke ferskvare, men mer tidløse saker og for mange vil arkivet bli vel så viktig som sakene øverst på forsiden. Utover fagstoff som presenteres, er nettverksbygging mellom yrkesaktive med felles faginteresser et viktig element i våre fagaviser, forklarer Øvergaard.

Powered by Labrador CMS