Else Kåss Furuseth er en av ambassadørene som er valgt, fordi hun har et bevisst forhold til temaet.

Derfor ble de valgt som ambassadører

Norske Sanitetskvinner kjemper for likestilling av kvinnehelse.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Sammen med Dinamo kommunikasjon har Norske Kvinners Sanitetsforening hatt en stor vårkampanje med fokus rettet mot kvinnehelse og forskning på kvinnesykdommer. Til høsten blir det nok en stor kampanje med samme viktige budskap, i håp om at helse for kvinner og menn likestilles.

– I dag er vi et stykke unna likestilling innen helse, og vi løser ikke disse utfordringene med bare en kampanje. Kvinner er ikke en prioritet, men dette er noe vi jobber målrettet for å endre, sier kommunikasjon og markedsdirektør, Hanne Rustad.

Femdoblet medieoppslagene

Medieplanen besto av annonser på digitale plattformer, og helsides annonser i dagspressen.

Iselin Shumba er et av ansiktene som pryder Sanitetskvinnenes kampanje.

– Vi har generelt sett god effekt av annonsene, både på nett og dagspressen. Vi har truffet veldig godt i målgruppen, og rekrutterte rett i underkant av 1000 nye medlemmer. I tillegg ser vi at vi har posisjonert oss tydelig som en sentral aktør innen kvinnehelse. Antall medieoppslag knyttet til kvinnehelse og sanitetskvinnene hadde i perioden mars til april en femdobling sammenliknet med samme periode i fjor, sier Rustad.

Kampanjen i våres var på fra uke ni til tolv. Primærmålgruppen var kvinner med ønske om å nå ut til litt yngre kvinner.

– Målsettingen var å bygge kunnskap om utfordringene knyttet til kvinners helse og posisjonere Sanitetskvinnene tydelig på kvinnehelse, samt å rekruttere støttemedlemmer. Slagordet i kampanjen er «Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse». Profilene Else Kåss Furuseth, Ellen Arnstad og Iselin Shumba er med som ambassadører, og er valgt fordi de har et bevisst forhold til temaet.

Satser på forskning

I Norge er det ikke likestilling innen helse, og kvinnehelse blir fortsatt underprioritert, mener Rustad.

Slagordet i kampanjen er «Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse». Ellen Arnstad er én av fem som stiller i kampanjen.

– Sanitetskvinnene er den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp disse skjevhetene. Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger, og feirer jubileum i år.

– I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

Powered by Labrador CMS