Vi står foran en periode som vil bli preget av store endringer, skriver Leif Iversen i Nucleus i dette innlegget.

MENINGER:

Er du forberedt på endring?

«Norske virksomheter vil det neste året stå overfor en rekke utfordringer som vil kreve omfattende og til tider hurtig omstilling. Hvis du som leder ikke forstår hva som skjer rundt deg og hvordan du skal kommunisere endringene, kan virksomheten din tape både omdømme, posisjon og markedsandeler. Men verst av alt, tillitt fra dine interessenter.», skriver Leif Iversen i Nucelus.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Vi står foran en periode som vil bli preget av store endringer. Situasjonen i Ukraina vil åpenbart påvirke Norge og norske virksomheter. Bare de siste dagene har vi sett hvordan virksomheter som Equinor, Jotun, Yara, Vinmonopolet og Statens Pensjonsfond Utland blir direkte berørt.

De truende klimaendringene begynner snart å bli en alvorlig trussel for norske virksomheter, fordi vi får et stadig våtere, varmere og villere klima i Norge som kan true vår egen infrastruktur. Men for selskaper som importerer mat- og jordbruksvarer som blant annet kaffe og avokado så utgjør faktisk klimaendringrene i produsentlandene også enn reell forretningskritisk risiko.

Som om ikke det var nok, finnes det for næringslivsledere flere mørke skyer i horisonten som potensielt kan bli nokså plagsomme bare det neste året. La meg kort nevne noen av de viktigste.

Medarbeidere på flyttefot

Flere rekrutteringsbyråer jeg har vært i kontakt med, sier at de nå merker en betydelig endring i arbeidsmarkedet som følge av korona. For det første så er mange arbeidstagere på jakt etter ny jobb, fordi de har valg å sitte trygt til markedet har åpnet seg. De arbeidsgiverne som under pandemien ikke har vært ekstra bevisst på å jobbe med egen kultur, står derfor utsatt til for å miste sentrale medarbeidere. Og hvis du ikke har det, bør du snarest lage en plan for hva som skal møte medarbeiderne som nå kommer tilbake og hvordan dere skal jobbe sammen fremover. For virksomheten er ikke den samme lenger. Samtidig jakter langt flere virksomheter nå etter nye medarbeidere, enten fordi de nå tør å tråkke på gassen eller fordi de trenger å erstatte medarbeidere som har sluttet. Kampen om de beste hodene strammes kraftig inn.

Mangel på varer og økt prisstigning

Pandemien har også for mange selskaper ført til mangel på varer, enten fordi produksjonen har stoppet opp eller fordi transportlogistikken ikke fungerer som normalt. Flere vurderer derfor å flytte produksjonen fra eksempelvis Østen til Europa. Mangelen på varer fører igjen til at prisen på varene øker, og flere næringslivsledere vi har snakket med frykter en galopperende prisstigning utover året, noe som igjen kan innvirke på årets lønnsoppgjør – som igjen vil påvirke lønnsomheten til norske virksomheter.

Økt fare for cyberangrep

En stadig økende utfordring for norske virksomheter er cyberangrep. Bare det siste året har forskjellige aktører som Stortinget, Nortura, A-media, Nordic Chioce, Nordland fylkeskommune, Røde Kors og Solar Winds vært utsatt for omfattende dataangrep. Nylig ble også den amerikanske logistikk-kjempen Expeditors utsatt for omfattende dataangrep. For flere har det rammet hele verdikjeden og personopplysninger har kommet på avveie. Det hele skjer så raskt at det lammer hele virksomheten.

Geo-økonomi og energipriser

Den store «snakkisen» gjennom vinteren har vært de stadig økende energiprisene, og hvordan det påvirker husholdningene. Det har ikke vært like mye prat om næringslivet og konsekvensene for dem. For noen er situasjonen kritisk, og det er få tegn til umiddelbar bedring. Den geo-økonomiske situasjonen i Europa som følge av den nå alvorlige situasjonen i Ukraina kan åpenbart slå negativt ut for Norge, ikke minst som følge av stans av Nord Stream 2-prosjektet. Hvis Putin nå som et motangrep struper gasstilførselen til Europa blir effekten på Norge kraftfull.

Fornybarsamfunnet

EU har gjennom flere år laget strategier for overgangen til fornybarsamfunnet, den såkalte «Green Deal». Nå begynner det hele å materialisere seg, ikke minst gjennom den omfattende «Fit for 55» med nye lover, regler og tiltakspakker. De aller fleste næringene i Norge vil bli berørt og noen er det allerede, ikke minst i finanssektoren. Så om du ikke har tatt inn over deg begreper som taksonomi, sirkulær økonomi og aktsomhetsvurderinger begynner du å få dårlig tid med å lære deg hva det betyr og hvordan din virksomhet vil bli berørt. Allerede i juni måned må nærmere 9 000 norske selskaper ha lagt en plan for hvordan de skal følge opp den nye Åpenhetsloven, som stiller krav til selskapers arbeid med bærekraft.

Ha fokus på endringskommunikasjon

De overnevnte samfunnsendringene kan enten enkeltvis eller samlet bety at det blir behov for omfattende justeringer av hvordan virksomheter må drives på, organisasjonsmessig, driftsmessig eller i måten man kommuniserer med markedet. Da blir behovet for endringsledelse og ikke minst endringskommunikasjon helt avgjørende. Spørsmålet blir da; har du sammen med dine medarbeidere gjort en egen risikovurdering av de samfunnsendringene som potensielt kan ramme din virksomhet? Og har du laget en plan for hvordan du skal kommunisere til dine interessenter hvordan du skal håndtere disse endringene? Hvis ikke, kan tillitstapet ditt bli stort, og det begynner å haste!

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS