Hanne Stabell er daglig leder og finansminister i det nyopprettede byrået CsangoStabell. I dag svarer hun på #MinJobb-spalten.
Hanne Stabell er daglig leder og finansminister i det nyopprettede byrået CsangoStabell. I dag svarer hun på #MinJobb-spalten.

#MinJobb

– Bransjen må bli gode på å bruke de nisjeressursene som finnes

– Alle kan ikke alt, derfor skal man benytte seg av de som er spesialister på det du trenger til situasjonen du er i, sier Hanne Stabell i #MinJobb-spalten.

Publisert Sist oppdatert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag kan du bli litt bedre kjent med daglig leder Hanne Stabell i CsangoStabell.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Jeg er Daglig leder (og finansminister) i vårt nyetablerte selskap. Som daglig leder har en ansvaret for å lede bedriften i riktig retning, samt å drive økonomisk forsvarlig. Utover de formelle arbeidsoppgavene, er jeg aller mest rådgiver for kundene våre; jeg er prosjektleder og Monica’s makker.

– Hva liker du best med jobben din?

– At den er så allsidig! Jeg får utføre alle de oppgavene jeg elsker – og dessuten jobbe med faget innhold og kommunikasjon på en spisset måte ettersom vi har spesialisert oss for å jobbe mot matbransjen. Dessuten får jeg mye inspirasjon av partner og medgründer Monica Csango. Våre ulike bakgrunner fungerer så utrolig bra sammen og vi utfyller hverandres kompetanse særdeles godt.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Regnskapspirk! Derfor er jeg veldig fornøyd med både ha et godt regnskapssystem og en god regnskapsfører.

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Media og kommunikasjon har alltid fascinert meg – og stått på listen over den retning jeg ønsket å gå når jeg «skulle bli stor». Jeg har alltid likt språk og å plukke ord litt fra hverandre. Å skrive har alltid falt meg lett, med et ønske om å formidle noe. Kommunikasjon er jo et stort felt, men så viktig!

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Sånn på stående fot klarer jeg ikke peke på enkeltpersoner. Jeg blir alltid imponert over de som klarer å formidle budskapet de ønsker å få frem på en måte som gjør at mottaker umiddelbart forstår det. Noe som høres enkelt ut, men som langt i fra alltid er det.

– Å være faglig solid og å kunne parere spørsmål fra alle kanter gjør en godt rustet for å kunne kommunisere godt. Her vil jeg trekke frem Nakstad som på en imponerende måte i halvannet har fremstått som en faglig sterk talsperson med evne til å kommunisere på en måte som vekker tillit.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Jeg blir alltid imponert over de som klarer å stå i stormer og forholde seg saklige til en kommunikasjonsutfordring. Når det er sagt, er det nesten lettere å peke på noe som ikke er så bra. Her vil jeg nok benytte meg av anledningen til å peke på hvordan jeg opplever at alle sparkesykkelselskapene nærmest har gått i hi i forbindelse med alle sakene som har vært fremme i media. Her burde det vært gjort en bedre kommunikasjonsjobb!

– Hva er god kommunikasjon?

– Enkelt sagt er det for meg å kunne formidle et budskap interessegruppen din både forstår og tror på.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– Å kommunisere på en måte som gjør at interessegruppene dine både får tillit til – og forstår budskapet ditt fordrer at du virkelig kan faget og temaet du vil formidle noe om. Derfor tror jeg bransjen vil bli enda mer nisjepreget, en tendens vi allerede ser er etablert. Utfordringen i dette blir at bransjen må bli gode på å bruke de nisjeressursene som finnes, og å holde seg orientert om hvem som gjør hva. Alle kan ikke alt, derfor skal man benytte seg av de som er spesialister på det du trenger til situasjonen du er i.

Powered by Labrador CMS