Illustrasjonsfoto over Oslo kommune.
Illustrasjonsfoto over Oslo kommune.

18 søkere kjemper om å bli kommunikasjons­rådgiver i Oslo kommune

Kommunen har utlyst en 18 måneders vikariat.

Publisert Sist oppdatert

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, som er den største sektoren i Oslo kommune og dekker 15 bydeler og tre ulike etater, er det nå et ledig vikariat på 18 måneder i kommunaldirektørens stab.

Hovedoppgaver til stillingen er delt mellom mediehåndtering og utarbeidelse og oppfølging av kommunikasjonsplaner for noen av de store strategiske planene avdelingen jobber med: Folkehelsestrategi, Nytt akuttilbud i Oslo, Kompetanse og rekruttering i en bærekraftig helsetjeneste, Strategi for universell utforming, Aldersvennlig Oslo – Leve hele livet og Digitaliseringsstrategi.

Dette vikariatet er det nå 18 søkere som har søkt på, tolv kvinner og seks menn. Blant søkerne finner man Kjartan Sverdrup, som har hatt en rekke stillinger i Oslo kommune de siste årene.

Powered by Labrador CMS