Petter A. Wadstensvik er 22 år og kommer fra Kristiansund i Møre og Romsdal.
Petter A. Wadstensvik er 22 år og kommer fra Kristiansund i Møre og Romsdal.

#Kommunikasjonsstudenten

– Finnes det kunnskap som kan hjelpe meg med å gjøre en forskjell i samfunnet, vil jeg selvsagt ha den

Petter A. Wadstensvik svarer i KOM24s spalte #Kommunikasjonsstudenten.

Publisert Sist oppdatert

I den helt nye spalten #Kommunikasjonsstudenten ønsker KOM24 å sette fokus på studentene, og bransjens framtidige ansatte. I spalten får de fortelle om alt fra hvorfor de har valgt sin studieretning til hvilke forventninger og tanker de har om bransjen de er på vei inn i.

Denne gangen er det Petter A. Wadstensvik som studerer PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda sin tur.

– Hvorfor valgte du akkurat dette studiet?

– Hovedtanken bak mange av valgene jeg tar er at jeg har lyst til å bruke tiden min på noe som betyr noe. Jeg har vært politisk engasjert i noen år, og hadde et ønske om å bli bedre til å få fram mine synspunkter på riktig måte. Jeg hadde hørt at PR-bransjen ofte er dit man går når man vil drive med politisk kommunikasjon på høyt nivå, så da tenkte jeg at PR måtte være et godt valg. Hvis det finnes kunnskap som kan hjelpe meg med å gjøre en forskjell i samfunnet vil jeg selvsagt ha den!

– Har du en deltidsjobb/jobb ved siden av studiet?

– Jeg hadde en sommerjobb som verver for en miljøorganisasjon i 2020, men jeg har ikke noe fast deltidsjobb. Likevel vil jeg få praktisk erfaring, så mye av tiden går med på å jobbe frivillig med politisk arbeid, og der kommer studiene godt med.

– Hva tenker du om jobbmulighetene som finnes i kommunikasjonsbransjen?

– De virker kjempegode! Et av argumentene for å studere kommunikasjon er at man får sjansen til å jobbe med nesten hva som helst. Mange bedrifter og organisasjoner trenger kommunikasjonsfolk, så jeg ser ganske lyst på jobbutsiktene i framtiden.

– Hvorfor er kommunikasjon viktig for deg?

– Kommunikasjon er en del av alt. Uansett hva jeg driver med, både personlig og profesjonelt, kommer jeg til å få bruk for kommunikasjon på en eller annen måte. Dessuten får jeg mye bruk for kommunikasjon når jeg jobber politisk, der finnes det nesten alltid noe som kan løses med god kommunikasjon.

– Har du et forbilde/inspirasjonskilde i bransjen?

– Det er skikkelig vanskelig å peke på enkeltpersoner her, siden kommunikasjonsfolkene ofte havner litt i bakgrunnen. Men det som imponerer meg støtt og stadig er gode kampanjer! Et nylig eksempel er Foreningen Tryggere Ruspolitikk sin kampanje i forbindelse med rusreformen. De klarte å formidle et tydelig budskap på en veldig effektiv måte, og traff veldig bredt. Ville reformen fått så stor oppmerksomhet om det ikke var for dem?

– Hva tenker du er viktig for å kommunisere godt?

– Jeg tenker det aller viktigste er at man må ta hensyn til hver enkelt situasjon. Det å være bevisst på omstendighetene og målgruppen(e) er helt avgjørende, og siden omstendighetene forandrer seg for hver enkelt case nytter det ikke å bruke den samme løsningen på alt. Så for meg er det kjempeviktig å være oppmerksom og kreativ.

Powered by Labrador CMS