– Det er viktig at informasjonen flyter i riktig tempo. Vi er avhengig av åpenhet, respekt og tillit, og måten vi kommuniserer på skal være forankret i våre kjerneverdier, sier Thea Sareisian Eilertsen.

Oda og Thea satser for fullt på medarbeideropplevelsen

Internkommunikasjon er grunnleggende for at selskapet skal lykkes med en god medarbeideropplevelse.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

På selveste Valentinsdagen gikk Thea Sareisian Eilertsen inn i en ny stilling internt i Oda. De siste fire tre årene har hun jobbet som Cheif People Officer, men nå har den tittelen blitt betydelig lengre. Nå er hun Head of People Partnering Experience & Communications, som er en forlengelse av den forrige jobben.

– Denne jobben har et dypere og smalere fokus enn den tidligere. Oda vokser med enorm fart, og er i ferd med å bli et stort internasjonalt selskap. Dermed vokser også ansvaret til enkeltrollene og vi splitter opp flere funksjoner, sier Eilertsen til KOM24.

Medarbeideropplevelsen fra a til å

Du lurer kanskje på hva som er ansvarsområdene til en Head of People Partnering Experience & Communications

– Jeg er først og fremst en leder som jobber for å forstå behov og støtte folkene jeg arbeidere sammen med, slik at de igjen er i stand til å lykkes hjelpe markedene våre med å lykkes.

Sareisian Eilertsen omtaler arbeidsoppgavene som medarbeideropplevelsen fra A til Å, og at internkommunikasjon er grunnleggende for å lykkes.

Fremover kommer hun til å ha et sterkt fokus på å Odas kultur, og hvordan de skal ta vare på den når de vokser inn i nye land og markeder.

– Vi ser at internkommunikasjon, mental helse, wellbeing, mangfold og inkludering er sentrale områder å satse på fremover. Derfor legger jeg nå fra meg blant annet rekruttering og andre HR-disipliner for å kunne fokusere fullt på medarbeideropplevelsen og full støtte mot nye markeder og funksjoner.

Og oppgavene er mange.

– Jeg skal lytte, forstå, tilrettelegge og hjelpe de som jobber sammen med meg. Deretter skal vi bygge strategier og konkrete planer for mental helse og velvære, samt intern kommunikasjon og medarbeideropplevelsen for i tillegg til å klargjøre hvordan vi jobber som People-partnere mot interne funksjoner og våre markeder.

Inkluderer flest mulig

God internkommunikasjon blir avgjørende i rollen hennes.

– Det er viktig at informasjonen flyter i riktig tempo. Vi er avhengig av åpenhet, respekt og tillit, og måten vi kommuniserer på skal være forankret i våre kjerneverdier. Når det gjelder verktøy bruker vi i hovedsak Slack for daglig dialog og Quip for samhandling på dokumenter. I tillegg bruker vi Google docs.

Det er ingen hemmelighet at Oda vokser og ekspanderer utenfor landets grenser. Bare i februar ønsker selskapet 80 nye medarbeidere velkommen.

– Da jeg startet for tre år siden var vi 350 stykker, alle i Norge. Nå er vi over tusen i Tyskland og Finland, i tillegg til Norge. I og med at åpenhet er viktig for oss inkluderer vi ofte alle ansatte når vi kommuniserer og vi liker å inkluderer flest mulig i mest mulig. Vi har skiftet til engelsk som arbeidsspråk for lenge siden.

I takt med antall ansatte blir det stadig et større og nødvendig fokus på god kommunikasjon.

– Vi jobber tett med medarbeiderne om å finne en struktur som passer i takt med veksten. Vi ser at det kan bli for mye informasjon iblant og at vi har et ansvar for å hjelpe våre kolleger med å forstå hva som er nyttig å vite og hva de må vite. Etter hvert som vi vokser dannes flere og nye fora og der det gjelder å være bevisst hvem som er inkludert i hvilket fora og får hvilken informasjon. Hvis vi evner å bruke internkommunikasjon på riktig måte kan det være med på å hjelpe denne veksten og sikre at folk er informert og føler seg ivaretatt underveis.

Powered by Labrador CMS