Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger Norge
Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger Norge

Halvparten mener lederne har gjort en god jobb under krisen

Unge ansatte i byrå er mest kritiske til lederne sine. Her er Bente Kvam Kristoffersens fem råd til unge ledere.

Publisert Sist oppdatert

– Mange sier de har ambisjon om å bli leder, men jeg tror få vet hva det egentlig innebærer. Hva det vil si å være leder varierer fra stilling til stilling og også ut fra hvilken personlighet du har.

Det sier Bente Kvam Kristoffersen i Trigger i et intervju i Tefts bransjerapport. Hun er en av lederne som mange i kommunikasjonsbransjen har trekt fram som en som har gjort en god jobb det siste året.

– Det er mye lettere å lede når en er sikker på hva en skal få til, derfor er det å ha et tydelig, overordnet mål veldig viktig. Unge ledere skal ofte lede unge folk, og mange unge søker mening med jobben de gjør. De vil gjøre en jobb som betyr noe, så å formidle viktigheten av jobben de ansatte gjør, og sette pris på innsatsen de legger ned er også viktig, sier hun i undersøkelsen når hun blir intervjuet om gode råd til unge ledere.

2020 var et svært turbulent år for alle. Vi måtte venne oss til hjemmekontor. møter og samtaler gikk over Teams, Slack eller andre lignende digitale løsninger.

Det ble lenger og lenger mellom fysisk kontakt med sine kolleger og en så ledelsen stort sett gjennom en digital skjerm. Mange har og vært nødt til å kjenne på hvordan det er å være permittert gjennom året, hele en av tre i bransjen har vært helt eller delvis permittert. Noen har sågar mistet jobben sin.

I Teft-undersøkelsen har 1290 respondenter svart på flere spørsmål i oktober 2020. Der har 55 prosent av de som har svart, svart at ledelsen har gjort en god eller svært god jobb under koronakrisen. En av tre stiller seg nøytrale til spørsmålet og tolv prosent mener lederne har gjort en dårlig eller svært dårlig jobb.

De som har vært mest fornøyd er ansatte hos annonsørene og i kanalene. I byråene er de mest kritisk og det er særlig de unge som er kritiske. 16 prosent av de under 35 år har svart at de mener ledelsen har gjort en dårlig jobb. Det er og de under 30 som har vært mest permitterte det siste året.

Stabilitet satt på prøve

De ansatte i byråene har tradisjonelt hatt høyest tillit til at ledelsen er forberedt på endringene i markedet. Men i 2020 har tilliten falt ganske kraftig, og samtidig har ansatte hos annonsørene og i mediekanalene fått økt tro på at ledelsen er forberedt på endringene i markedet foran 2021.

Undersøkelsen forklarer dette med at byråene er mer konjunkturutsatte og at deres stabilitet og langsiktighet har blitt satt på prøve det siste året.

Bente Kvam Kristoffersen har på sin side fem råd å komme med til unge ledere. Det er å be om råd når du trenger det, ha omstillingsevne, kommunikasjon er helt avgjørende, engasjement og til sist er å være forutsigbar.

– Hvis folk vet hvor de har deg så tror de på at du gjør ditt beste, og det gir tillit. Den må du fortjene gjennom arbeid, og beviset er den jobben du legger ned hver eneste dag, sier hun.

Selv velger hun ha åpen diskusjon med de ansatte, og snakke i plenum om vanskelige ting hvis det er temaer eller problemer som går igjen.

– Som leder vil du alltid sitte på mye informasjon du ikke kan dele, men sørg for å gi et gjennomtenkt svar som er tydelig nok, og som skaper trygghet, og husk at «Det kan jeg ikke svare på akkurat nå». er også et svar, sier hun.

Powered by Labrador CMS