Kommunikasjonsrådgiver Trine Hoel Winter, Konserndirektør for bærekraft, kommunikasjon og næringspolitikk Karin Greve-Isdahl, og Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i Storebrand: – Karin og Trine var helt sentrale i implementeringen av Yammer, forteller Assev.

Yammer har gitt Storebrand en ny måte å kommunisere på

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev forklarer tiden før og etter Yammer: – Nå tror jeg vi nesten har glemt hvordan internkommunikasjonen var før.

Publisert

– Med Yammer ble alle medarbeidere invitert til å ta del i Storebrands historiefortelling. Alle kan lage egne poster og dele det de jobber med, og alle kan engasjere seg i andres poster, sier Assev til KOM24.

Denne muligheten har skapt mer åpenhet og samhandling i Storebrand.

– Vi har også fått en mer synlig ledelse, blant annet fordi konsernledelsen jevnlig deler referat fra sine møter. Tidligere var dette noe kommunikasjonsavdelingen hadde ansvar for. Nå filmer konserndirektørene seg selv, poster på Yammer og svarer og kommenterer selv. Antall seere av referatene har hatt en formidabel vekst, og medarbeiderne kommer nærmere ledelsen.

Fremskyndet lanseringen

Flere år før pandemien satte Storebrand i gang et større prosjekt med Microsoft 365 som base.

– I 2019 lanserte vi Teams, med omfattende endringsledelse, opplæring og brukeradopsjon. Vi var i gang med et nytt intranett basert på Sharepoint 365, og i den prosessen vurderte vi Yammer som en del av kommunikasjonsmiksen.

Finansselskapet lanserte et nytt intranett i mars 2020, og planen var å lansere Yammer høsten 2020.

– Men her hadde vi en tydelig ledelse som fremskyndet lanseringen på grunn av pandemien, og vi gikk all in med Yammer som ny kommunikasjonskanal i april 2020, som erstattet de klassiske konsernnyhetene på intranett. Det var viktig med en kanal med direkte kommunikasjon til alle medarbeidere samtidig, uten VPN og like enkelt på pc som mobil.

Spesielt i en periode med mye hjemmekontor, har et åpent felles nettverk for hele konsernet vært en viktig arena for å dele sist nytt.

– Da vi lanserte Yammer valgte vi en åpen løsning, der alle kunne dele og opprette egne samfunn basert på fagfelt, interesser eller enhet. Det har blitt vår viktigste interne kommunikasjonskanal, der vi kommuniserer alt fra endringer i konsernet, hvordan vi jobber med strategi, til gode kundehistorier, hyggelige tilbakemeldinger som gjør at vi kan heie fram gode prestasjoner, og sosiale happenings.

Kommer ikke til å gå tilbake

Yammer har gitt Storebrand en helt ny måte å kommunisere på.

– Vi har gått fra en sentralstyrt konsernkommunikasjon til en medarbeiderstyrt kommunikasjonsflyt. Vi har fått en synligere ledelse, mer kunnskapsdeling og mer dialog på tvers av konsernet. Yammer bidrar også til å bygge kultur i en hybrid arbeidshverdag. Nå tror jeg vi nesten har glemt hvordan internkommunikasjonen var før.

Tidligere med et statisk intranett, der man verken kunne kommentere eller like, og mye informasjon ble sendt på e-post, var det ingen kanal hvor medarbeidere kunne oppdatere hverandre på tvers av organisasjonen.

– Selv om vi fortsatt har en jobb å gjøre med å utvikle kanalen, og noen synes det er utfordrende med mange kanaler å forholde seg til; Teams, Yammer, Intranett og e-post, kommer vi ikke til å gå tilbake til det vi hadde før.

Powered by Labrador CMS