Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide og Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Ny rapport: Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

– Både næringslivet og politikerne må gjøre mye mer om Norge skal lykkes med å bruke KI.

Publisert

NHO har bedt Samfunnsøkonomisk analyse se på nytten, mulighetene og barrierene for kunstig intelligens i Norge. 

Rapporten viser at kunstig intelligens kan gi en stor økning i verdiskapingen, og at gevinsten kan bli betydelig dersom vi setter fort i gang.

– Digitalisering og kunstig intelligens kan gi oss mer verdiskaping, mer velferd og mer velstand. Mye mer. Og jo fortere vi kommer skikkelig i gang, jo større blir gevinstene for hele samfunnet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en pressemelding. 

I forbindelse med rapporten er det foretatt en spørreundersøkelse hvor over 5000 virksomheter har svart, som viser at bruken av KI-verktøy er økende i Norge. 

Men fortsatt er det kun 1 av 4 som svarer at de bruker KI-verktøy. Av dem er det rundt halvparten som svarer at de har en strategi for KI eller er i gang med en strategi.

– Mange tror at Norge er verdensledende på digitalisering. Det er vi ikke. Selv om bruken av KI i norsk næringsliv øker, går utviklingen for sakte, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Han påpeker at både næringslivet og politikerne må gjøre mye mer om Norge skal lykkes med å bruke KI til å utvikle reelt nye og konkurransedyktige løsninger. 

Vanligste hindre

Manglende kompetanse for å ta i bruk verktøy og manglende innsikt i hvordan KI kan løse virksomhetenes utfordringer er de vanligste hindrene for å ta i bruk KI-verktøy.

– Et samlet arbeidsliv skriker etter flere folk. KI vil på den ene siden frigjøre arbeidskraft og på den annen side vil teknologien skape nye jobber, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Videre uttrykker han at det er usikkerhet rundt regelverk som berører kunstig intelligens. Guttormen fremhever behovet for regulatoriske sandkasser og et solid system for veiledning angående de juridiske og etiske problemstillingene knyttet til bruk av KI. 

– En digital vask av eksisterende regelverk er nødvendig, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS