Thomas Lillebror Finne og Andreas Totland var med og etablerte Viva Media i Norge i 2006.
Thomas Lillebror Finne og Andreas Totland var med og etablerte Viva Media i Norge i 2006.

Nye eiere tar over Viva Media – varsler videre vekst i Norge

– Nå kan vi øke takten i forhold til oppkjøp.

Publisert

– Vi partnere har solgt oss ut og gått inn i hovedselskapet og ser imot en sterkere og mer aggressiv vekst!

Det sier Country Manager Thomas Lillebror Finne til KOM24.

Like før påske ble det kjent at det svenske investeringsselskapet Sobro går inn som hovedeiere av Viva Media. Selskapet sitter med en eierandel på 80 prosent.

Viva mediene har kontor i Uppsala, Kalmar, Bergen og i Oslo. Det jobber i dag 15 ansatte i den norske avdelingen og de er rundt 90 ansatte i hele selskapet.

Finne, som var med og etablere den norske avdelingen i 2015 sammen med Andreas Totland, sier at det var flere interessenter med i prosessen. Han sier de har sett på hvordan de passer sammen og mener at Sobro har en kultur, visjoner og fremtidsplaner som matcher Viva media.

Han sier at dette oppkjøpet kommer til å sette ekstra fart i forhold til deres videre vekst.

– Nå kan vi bredde oss i tjenestetilbudet. Nå skal vi jobbe kreativ og strategisk med kunder. Vi tilbyr nå en helhet og ikke bare på performance som vi startet med i 2015, forteller han.

Viva Media omsatte for 1,3 millioner kroner i sitt første år i Norge, som var i 2015. I år regner de med å omsette for 50 millioner kroner. Innen 2025 skal de omsette for rundt 100 millioner kroner og ha en byråomsetning på 40–50 millioner kroner. De nye eierne skal bidra til det.

– Vi kan satse på videre vekst på en helt annen måte enn vi har kunnet gjort til nå, mener han.

Videre vekst kommer blant annet gjennom oppkjøp.

– Nå kan vi øke takten i forhold til oppkjøp. Vi har hatt et par prosesser og kommer til å intensivere det etter sommeren, sier Finne om sin norske avdeling. Han anslår at mellom 50 og 60 prosent av fremtidig vekst kommer som resultat av oppkjøp.

Men de satser og veldig mye på nye kunder.

– Vi har hatt en fin vekst på det i år og, det er et bra tilsig av større kunder og vi ser at kundene våre blir lenger. Jeg mener vi kommer til å vokse mye på den kreative biten framover, sier han.

Finne og Totland er fremdeles med som eiere av hovedselskapet og ser frem til å bygge selskapet videre sammen med nye eiere.

Powered by Labrador CMS