Anette Bjerke forteller om seks punkter som gjør at de fortsatt er til stede på sosiale medier.
– Som kommunikasjonsdirektør har jeg stor respekt for betydningen av personvern og verdien av GDPR, skriver Anette Bjerke.

MENINGER:

Vart du Schremt no? 

«Lånekassen måtte revurdere om vi kunne være til stede i de Meta-eide kanalene. Det var ingen enkel oppgave», skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke.

Publisert

Det er lett å bli skremt av Schrems. 

Hvem vil du være på lag med av Max Schrems – som står opp som en superhelt for din og min rett til egne opplysninger – eller Meta-mogul Mark Zuckerberg, som beriker seg på de samme dataene? De såkalte Schrems-dommene har betydning for hvordan vi bruker sosiale medier, og helt spesifikt Meta-eide kanaler som Facebook og Instagram.

Som kommunikasjonsdirektør har jeg stor respekt for betydningen av personvern og verdien av GDPR. I Lånekassen har jeg overordnet ansvar for sosiale medier, og er opptatt av at vi har gode rutiner og gjør løpende vurderinger internt, på tvers av jussen og kommunikasjonsbehov. 

Etter at Datatilsynet valgte å la være å opprette bedriftsside på Facebook, fordi de mente det ikke var 100 prosent forsvarlig, måtte Lånekassen revurdere om vi kunne være til stede i de Meta-eide kanalene. Det var ingen enkel oppgave.

Risikoen skal også vurderes opp mot formålet med å være i sosiale medier. Nesten en halv million mennesker i alderen 15–29 år får støtte fra Lånekassen. Aldersgruppen 18–29 er den gruppen i befolkningen som har høyest daglig bruk av sosiale medier (Ipsos SoMe-tracker Q3 2023). 

For å nå ut til målgruppen, må vi kommunisere der målgruppen er. Vår vurdering per nå er at vi ikke går bort fra Meta-eide Instagram og Facebook. 

Vi har innført en rekke tiltak – som å stenge av muligheten for å sende personlige meldinger – for å minimere risiko ytterligere. Men det blir neppe lenge til vi må gjøre vurderingen på nytt.

Slike vurderinger er mulig å gjøre takket være

  • god støtte og veiledning fra vårt personvernombud 
  • engasjerte og dyktige jurister på huset
  • solid kunnskap om kanalene og årvåkenhet hos sosiale medier-ansvarlig
  • nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig sektor i regi av Kommunikasjonsforeningen hvor vi kan diskutere og sparre med andre 
  • prinsippene i statens kommunikasjonspolitikk, som blant annet handler om at vi skal være aktive og nå ut til alle
  • støtteapparat i myndigheter som Datatilsynet som oppfordrer alle til å gjøre sine egne vurderinger, og Digitaliseringsdirektoratet som laget veileder

Det er dessuten veldig verdifullt for en virksomhet at en sosiale medier-ansvarlig i kommunikasjonsstaben og en jurist i regleverkseksjonen sammen går på frokostseminarer for å få bedre innsikt i hva Schrems-dommene. #tverrfaglighet

Nylig arrangerte personvernombudene i Tolletaten, Nav, SSB, Skatteetaten, Statens vegvesen og Lånekassen en felles digital personverndag. 

Jeg fikk dele litt om våre vurderinger knyttet til Lånekassens tilstedeværelse i Meta-kanalene i kjølvannet av Schrems-dommen. 

Takk for at jeg fikk være en del av det!

———————————————-

Teksten er en utvidet versjon av en post på Bjerkes LinkedIn-profil.

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS