– Det er veldig dumt for det svekker tilliten til NVE som forvaltningsorgan, som jeg tror har høy tillit, sier Sofie Marhaug.

Sofie Marhaug mener regjeringen prøver å ta regien på kommunikasjonen til NVE

– Det svekker tilliten til NVE som forvaltningsorgan. NVE og OED avviser begge kritikken fra den profilerte Rødt-politikeren.

Publisert Sist oppdatert

Hver onsdag klokken 14.00 publiserer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tall som viser fyllingsgraden og andre data knyttet til norske vannmagasiner.

I et normalår er det de aller færreste som har brukt tid og energi på å gå inn og lese disse tallene.

Men med krig i Ukraina, energikrise i Europa, halvfulle vannmagasiner flere plasser i Norge og en strømpris som har passert ti kroner kilowatten på det verste, har dette blitt svært omstridte tall som mange parter nå har en interesse for å følge med på.

– Regjeringens verk

Nå reagerer Rødt-politiker og andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité Sofie Marhaug, på det hun mener er endringer i måten NVE kommuniserer ut tallene på.

Hun mener NVE ikke opplyser på en like gjennomsiktig måte som før, at de får tallene til å framstå bedre enn de er ved å slå sammen eksporttall og utelukke tilsigsdata og at tallene ikke kommer før olje og energiminister Terje Aasland (Ap) har holdt sin pressbrifing.

Noe som og er nytt i sommer.

Marhaug sier hun tror det er regjeringens verk mer enn NVE.

– Regjeringen bruker dem som et redskap i den offentlige debatten, sier hun.

– Det er veldig dumt for det svekker tilliten til NVE som forvaltningsorgan, som jeg tror har høy tillit, sier hun til KOM24 og legger til:

– Tallene har hatt en demokratisk funksjon i kraftdebatten, mener hun.

Marhaug mener det er litt for mange eksempler etter at strømsituasjonen ble mer kritisk på at data er mindre tilgjengelig og at det samkjøres mer til regjeringens beste.

– Et kommunikasjonsproblem

– I kraftdebatten er det mye uenighet om fakta, og det stilles strenge krav hele tiden, men det blir vanskelig når noen skal begrense tilgangen på fakta eller innsnevre det demokratiske rommet og gjennomsiktigheten på de dataene, sier hun og kaller det for utrolig frustrerende og et demokratisk problem.

Hun mener det at tallene er like og tilgjengelige for alle er viktig slik at alle kan delta i den demokratiske debatten, men at det i det siste har skjedd en markant endring der tall blir pyntet på.

Hun mener regjeringen i løpet av sommeren har prøvd å ta regien på den norske kraftdebatten og kaller det for skadelig for debatten.

– Det blir et medie og kommunikasjonsproblem, mener hun.

KOM24 har vært i kontakt med Olje og Energidepartementet og kommunikasjonssjef Arvid Samland svarer i en e-post at det de siste månedene har være et enormt trykk fra pressen for å få kommentarer om kraftsituasjonen fra olje- og energiministeren, spesielt i tilknytning til rapportene som blir lagt fram av NVE hver onsdag.

– Styrke for demokratiet

– For å være mest mulig effektive har vi de siste ukene derfor gjort det slik at statsråden har vært tilgjengelig for å gi kommentarer etter at NVE har publisert sine rapporter. Det har vi så langt opplevd at pressen har vært fornøyd med, skriver.

Samland peker på at både journalister, politikere og andre kan lese NVE sine rapporter om kraftsituasjonen når de blir publisert onsdager klokken 14.

– Og jeg tenker at det er en styrke for demokratiet at både den ansvarlige statsråden og NVE er tilgjengelige for å svare på spørsmål om disse rapportene. Og er det noe koronapandemien har lært oss, så er det jo at vi trenger både fagfolkene og politikerne i det offentlige ordskiftet, skriver.

Kristian Løksa er kommunikasjonsdirektør i NVE og han avviser alle påstandene fra Marhaug.

Arvid Samland.

– Vi kjenner oss ikke igjen i dette, sier han til KOM24.

NVE avviser endringer

Han peker på at de publiserer kraftmarkedsrapporten hver uke, på samme måte som de har gjort i mange år.

– Den inneholder fakta om forrige ukes kraftsituasjon. I tillegg til det har vi de siste ukene sendt ut en pressemelding med sitater fra oss, det er gjort av rene kapasitetshensyn for å avlaste våre folk, sier han.

Han avviser og at de har gjort noen endringer i tallgrunnlagene og sier at pressemelding skal komme ut samtidig som tallene og om den ikke har gjort det, så skyldes det utelukkende en teknisk feil.

Når de kommer til Marhaugs poeng om at eksport-tallene vises for hele Sør-Norge og ikke NO2 aleine, for å gjøre det bedre, avviser Løksa også det utspillet.

– Vi rapporterer tall for hele Norge. Størst oppmerksomhet er det rundt det sørlige Norge fordi dette er området med lav magasinfylling, derfor omtaler vi det særlig. Men i rapporten er det informasjon for hele Norge, peker han på.

Powered by Labrador CMS