Fra Venstre: Linn Knudsen, Martine Carlson, Jørgen Helmer Masvik, Irmelin Bergh og Rune Berg.
Fra Venstre: Linn Knudsen, Martine Carlson, Jørgen Helmer Masvik, Irmelin Bergh og Rune Berg.

Nudgelab lander drømmekunde: – Sto høyt på listen

Vefas håper nudging og atferdspsykologi kan bedre sorteringsgraden på ders avfallsstasjoner: – Vi har forsøkt andre tiltak, uten at vi har kommet noen særlig vei.

Publisert

Nudgelab inngår et nytt samarbeid, og omtaler det som et drømmeprosjekt med avfallshåndteringsselskapet Vefas.

– I den grad vi hadde noen drømmekunde før vi startet nudgelab, sto det høyt på listen at Irmelin (Bergh), og jeg fikk stå utendørs på en arbeidsplass med gule hjelmer og observere folks atferd. Å få jobbe på dette prosjektet sammen med Vefas gjør at vi får gjøre nettopp det, i tillegg er vi blitt lovet walkie talkie, sier Martine Carlson, i en pressemelding.

Må gjenbruke avfall

For at Vefas skal kunne nyttiggjøre seg av ressursene i alt vi kaster, har det stor betydning om man velger å kaste avfall i en glass- eller metallcontainer.

– Verden er i en situasjon som gjør at vi ikke lenger kan ta ut jomfruelige materialer på samme måte som tidligere. Da er vi nødt til å gjøre som våre forfedre, ta vare på, og gjenbruke. I tillegg så krever EU at vi om få år skal gjenbruke 65 prosent av avfallet vårt, sier salg og markedsansvarlig i Vefas, Rune Berg.

Og sammen med nudgelab skal Vefas finne måter å sørge for at minst mulig blir kastet feil, slik at det blir mest mulig glass og metallemballasje.

– Vi håper nudgelab skal hjelpe oss med å lage løsninger som fører til at forbruker sorterer avfallet riktig uten at det krever så mye av de.

Forsøkt mye uten hell

Atferdsbyrået Nudgelab har eksistert i litt over et år og i løpet av denne tiden har de jobbet med selskaper som SpareBank 1 Østlandet, Norsk Tipping, No Isolation, Redd Barna, Gjensidige og Tv2.

– Vi er veldig glade for at Rune og hans kollegaer i Vefas velger å jobbe med atferdsinnsikt og nudging for å øke sorteringsgraden. Både fra forskning og erfaring vet vi at det å jobbe systematisk med å påvirke folks handlinger, hva de faktisk gjør, i den aktuelle situasjonen handlingen skjer, har effekt, sier Irmelin Bergh i nudgelab.

Salg og markedsansvarlig i Vefas sier de har valgt atferdsbyrået fordi selskapet ser stort potensial for å få bedre sorteringsgrad på sine avfallsstasjoner og returpunkter for glass og metall.

– Vi har forsøkt med skilting, påvirkning gjennom sosiale medier, informasjonskampanjer og andre tiltak, uten at vi har kommet noen særlig vei. Å få data om atferdsmønster for å lage bedre løsninger vil gi oss en helt annen innfallsvinkel enn det vi har hatt tidligere.

Berg legger til at det å være nyskapende er en av verdiene som Vefas jobber etter.

– Og dette prosjektet er i aller høyeste grad nyskapende. I tillegg er det spennende for vår bedrift å få ny kompetanse, sier han.

En komplisert oppgave

Nudgelab jobber med bruk av atferdspsykologi og nudging med mål om å endre vaner og skaper bedre produkter og tjenester. Til tross for at spennet i problemstillinger selskapet jobber med er stort, fra pensjonssparing til rett avfallssortering, er metodene de samme.

– Det handler om å identifisere atferden vi ønsker å endre, hva er problemet og hvordan kan vi gjøre det enklere for folk å ta riktige valg. For å løse det må vi jobbe med systemene og selve valgsituasjonen. Hvordan kan vi fjerne barrierer, forenkle og ikke minst prøve å øke motivasjonen og rett og slett ved gjøre det enklere å gjøre det rette, spør Carlson.

Som er klar over at det nye samarbeidet ikke er en liten oppgave å ta fatt på.

– Sortering av avfall er komplisert. I tillegg er det sånn at de fleste av oss ønsker å gjøre det rette samtidig som søppel ikke er noe vi mennesker ønsker å bruke tid på – det er bare noe vi vil bli kvitt. Derfor vil fokus i prosjektet i stor grad handle om å finne måter vi kan endre systemet på for at det skal bli lettere for forbrukerne å sortere riktig, avslutter Bergh.

Powered by Labrador CMS