Av de som er mest fornøyd med det faglige miljøet i bransjen sin, så er 60 prosent veldig fornøyde, og under 10 prosent er misfornøyd med den faglige utviklingen i jobben sin. Funnet kommer fra Tefts «Bransjerapporten» som blir presentert 24. janauar.

MENINGER:

Her jobber de som er mest fornøyd med det faglige miljøet i bransjen

Dette kommer fram i årets «Bransjerapporten» fra Teft.

Publisert

Vi har spurt nesten 2000 ansatte i byråene og hos annonsørene om de føler at de er i et arbeidsmiljø som bidrar til deres faglige utvikling. Og svarene ser nesten diametralt motsatt ut av svarene på spørsmålet om i hvilken del av bransjen de samme respondentene ville jobbe i, dersom de skulle bytte jobb.

På toppen over de mest faglig tilfredse troner nemlig ansatte Performance- og markedsteknologibyråene. Dette er de som jobber i byråer som jobber med søk, inbound, CRM og markedsteknologi, ofte på vegne av mellomstore annonsører og B2B-markedsførere. Nesten 60 prosent er veldig fornøyde, og under 10 prosent er misfornøyd med den faglige utviklingen i jobben sin.

På en fin-fin andreplass er ansatte i mediebyråene. Selv om de er misfornøyd med lønn (hvilket de ikke har noen åpenbar grunn til) er de strålende fornøyd med de flinke folkene de jobber sammen med. Godt over halvparten svarer at de er veldig fornøyd, og bare 11 prosent svarer at de er misfornøyde.

Også ansatte i byråer innen tjenestedesign og teknologi er langt mer fornøyd med den faglige utviklingen enn gjennomsnittet, og her er de færrest som svarer at de er misfornøyd.

Det er jo nærmest et munnhell i kommunikasjonsbransjen at byråene er rene fagmiljøer, og når kompetanse er produktet bidrar dette til at de ansattes faglige utvikling er en del av kjernevirksomheten. Allikevel er det faktisk «bare» 25 prosent av respondentene som ser for seg å jobbe i byrå i fremtiden, og 40 prosent av de ønsker å jobbe i reklamebyrå.

Bare 12 prosent av de som vil jobbe i byrå vil vurdere å jobbe der folk er aller mest fornøyd med det faglige miljøet, altså Performance- og markedsteknologibyråene. Andelen er ikke mye større for mediebyråene hvor drøyt 14 prosent av de som vil til byrå, tenker at mediebyrå er en vei å gå. I praksis betyr det at det er mindre enn 4 prosent av nesten 2000 markedsførere som svarer at de vil vurdere mediebyrå neste gang de bytter jobb.

De fleste svarer at de vil jobbe hos en annonsør neste gang de bytter jobb. Det har sikkert en viss sammenheng med at halvparten av markedsførerne som har svart på bransjeundersøkelsen jobber hos en annonsør i dag. Men om vi ser hvor fornøyde de er med sitt fagmiljø viser tallene at andelen fornøyde ansatte hos annonsørene er langt lavere enn i byråene vi har nevnt tidligere. Der 57 prosent av de ansatte i Performance- og markedsteknologibyråene svarer at de er veldig fornøyd, svarer bare 26 prosent av alle ansatte hos annonsørene det samme. Det er riktignok en forskjell mellom små, mellomstore og store annonsører som viser at jo større bedrift, jo mer faglig tilfredse markedsførere har de i sin markedsavdeling.

Og for ordens skyld; Dette er ikke nytt for oss i Teft. Vi har stilt dette spørsmålet til tusenvis av bransjefolk i over ti år, og byråene (og spesielt mediebyråene) har alltid kommet ut av det som arbeidsgiverne som gir best faglig utvikling til sine ansatte.

Vi mener at denne innsikten forteller at byråene kanskje ikke er særlig flinke til å nå ut i arbeidsmarkedet som attraktive arbeidsgivere for de som prioriterer fag. Den viser også at de fleste annonsører har et godt stykke igjen før deres markeds- og kommunikasjonsfagmiljøer kan måle seg med byråene for spesialistene i bransjen vår.

Bransjerapporten fra Teft presenteres i sin helhet den 24. januar.


Powered by Labrador CMS