- Gina Scholz vil være en styrke i vårt arbeid med å «formidle forskningsresultater og bidra til at disse blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukere», som det heter i vår kommunikasjonsstrategi, sier Bjørne Grimsrud.
- Gina Scholz vil være en styrke i vårt arbeid med å «formidle forskningsresultater og bidra til at disse blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukere», som det heter i vår kommunikasjonsstrategi, sier Bjørne Grimsrud.

Gina Scholz er ny kommunikasjonssjef på Transportøkonomisk institutt

Går fra Vy til TØI.

Publisert

- Vi forholder oss til mobilitet hver eneste dag. Nye mobilitetsløsninger oppstår, det er klare forventninger til gode og sømløse løsninger hos sluttbrukerne, og samtidig står klima- og bærekraftsarbeidet sentralt. For ikke å snakke om byutvikling, planlegging og fremtidens transportstruktur. Dette er felter hvor TØIs forskere innehar enorm kompetanse og jeg er stolt av å skulle bidra til å formidle denne kunnskapen på en måte som kommer samfunnet til gode, sier Gina Scholz til sin nye arbeidsgivers nettsider.

Scholz kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Vy, hvor hun har vært sentral i kommunikasjonsarbeidet i ni år.

I Vy hadde Scholz et ekstra ansvar for å følge opp togvirksomheten, som har vært gjennom store endringer og som nesten daglig får oppmerksomhet.

- Jeg er opptatt av god formidling, på en måte som løfter frem innhold og budskap på en troverdig og forståelig måte. Tradisjonen på TØI er at forskningsformidling står sentralt og jeg gleder meg til å videreføre denne tradisjonen og bidra til å fremme TØIs forskning enda bredere i fremtiden.

Administrerende direktør på TØI ser frem til å samarbeide med en kommunikasjonssjef med erfaring fra brukersiden av instituttets kunnskapsproduksjon.

- Hun vil også sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen få oppgaven med å fornye våre formidlingsformer og kanaler slik at vi når ut med forskningen vår i en tid der måten kunnskap og nyheter formidles på er i sterk endring, sier Bjørne Grimsrud.

Powered by Labrador CMS