Markedsdirektør i Freia, Sølvi Grana Slotte må se at de gikk på en smell i retten, da Oslo tingrett mener de har kopiert Stratos. Bildet er fra en pressemelding Freia sendte ut før rettssaken.
Markedsdirektør i Freia, Sølvi Grana Slotte må se at de gikk på en smell i retten, da Oslo tingrett mener de har kopiert Stratos. Bildet er fra en pressemelding Freia sendte ut før rettssaken.

Kampanje: Freia tapte i retten og må ut med 20 mill.

Tapte på alle punkter i Oslo tingrett. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en historisk seier der vi vinner på alle punkter. Dette er virkelig en seier for alle som er glad i merkevarer, og vi er utrolig glade for at retten er enig med oss om at Mondelez nå må endre design og finne sitt eget uttrykk, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionary & Snacks, Elisabeth Aandstad Ekheim, til Kampanje.

Saken det gjelder er om Freia har prøvd å etterligne Orklas Stratos.

Ja, mener retten som krever at Freia trekker sjokoladen fra markedet med dagens emballasje, at de betaler 20 millioner kroner i erstatning til Orkla og at de må ta motpartens advokatregning på 2,2 millioner kroner. 

Varsler anke

– Vi er svært overrasket over at Oslo tingrett synes å endre rettstilstanden innen varemerke- og markedsføringsrett, og ser helt bort ifra vurderingen til både Patentstyret og klagenemnda. Vi er helt uenig i rettens vurdering, og kommer naturligvis til å anke, sier Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef i Freia, til Kampanje.

Saken er allerede anket og sjokoladen kommer derfor fortsatt til å finnes i butikkhyllene.

I dommen skriver Oslo tingrett at Mondelez har bevist valgt en blåfarge som lå svært nært Stratos sin blånyanse, nettopp for å tiltrekke seg de som kjøper Stratos.

Retten viser blant annet til en kommentar fra TRY, som har vært involvert i utviklingsarbeidet; «Bruk av blå farge er veldig godt tenkt! (ref assosiasjonen til Stratos)»

Det engelske designbyrået BulletProof er de som har bistått ved emballasjeutformingen, et selskap Freia har brukt siden 2013. 

Ville ha mer blått

I sitt innledende strategi- og konsept-dokument identifiserte BulletProof sveisekantens og himmelavbildningens farge, samt produktillustrasjonen på forsidens høyre side som designelementer som kunne differensiere og forsterke Bobles særpreg. 

Dokumentet sa seg «informert og inspirert av kategorikoder», og fremhevet at Stratos som hovedkonkurrent hadde «satt standarden for utbud av porøs sjokolade» slik at «blått hadde blitt indikativt for ‘bobler’». Samtidig sa dokumentet også, at «porøs sjokolade ikke hadde noen definerende farge med unntak for Stratos».

På dette grunnlag presenterte BulletProof tre fargeideer for sveisekant- og himmel for Mondelez, der en av dem var blå som «en utfordring av vår hovedkonkurrent».

Man hadde en periode tre farger å jobbe videre med. En blå, en brun og en serie med sterke og unge farger.

I e-post 19 desember 2022 meddelte Mondelez blant annet at de foretrakk blå med den begrunnelse at fargen allerede var etablert for porøs sjokolade og reflekterte produktets luftinnhold, samtidig som man definitivt ikke ønsket å bruke samme blåsjattering som Stratos.

Historie siden 1935

Deretter gikk utviklingen videre og i januar hadde man fire varianter med ulik blåfarge å jobbe med i februar var de utviklet videre og 20. februar sa Mondelez seg virkelig fornøyd med det endelige designet. 

Stratos har vært på det norske markedet siden 1936 og siden 1985 har den vært markedsført med en blåfarge. 

Fram til 2012 var det den eneste porøse sjokoladen på det norske markedet, da lanserte Freia en konkurrent som var på markedet fram til 2017, før Boble igjen gjorde en opptreden i det norske markedet fra høsten 2023. 

I rettspapirene kommer det fram at i perioden 2010 til 2021 har markedsføringskostnadene for Stratos vært på til sammen 196 millioner kroner og at de har brukt de mange nå kjenner som Stratos-blå gjennomgående i markedsføringen.

Tingretten bruker mye tid på fargekoder og mener at fargeforskjellen mellom de to blånyansen er så liten at forbrukerne ikke merker forskjell og at Freia Boble med dagens emballasje gjør direkte inngrep i Stratos’ innarbeidede enerett til å bruke Pantone 2144 C for porøs melkesjokolade i strid med varemerkeloven.

Mangler egen farge

Retten skriver at denne sjokoladekategorien ikke har noen egen farge i Norge og at Stratos-blått er en etablert farge for Stratos sin porøse melkesjokolade, men ikke for porøs melkesjokolade i sin alminnelighet.

Etter en grundig gjennomgang av Freias utviklingsarbeid kommenterer tingretten at «Intet i Mondelez’ utviklingsarbeid fremstår som tilfeldig eller vilkårlig.»

De skriver og at Mondelez’ bruk av Pantone 2145 C på Freia Bobles emballasje har bidratt til å øke sjokoladens salg på en måte som har påført Orkla et økonomisk tap.

Hvor stort tapet er, er derimot vanskelig å fastsette. 

Retten finner bedre holdepunkter for å anslå størrelsen av Mondelez’ vinning enn av Orklas tap og har regnet seg fram til at Freia har solgt 2,75 millioner sjokoladeplater fra salgsstart til slutten av februar. I tillegg anslår man at de vil selge ytteligere 970 000 sjokoladeplater fram til tingrettens dom. Med en fortjenestemargin på 20 prosent utgjør det 15 millioner kroner.

Selskapets vinning sammen med dobbel rimelig linsensavgift gjør at man har landet på at Orkla har rett på 20 millioner kroner i vederlag.  

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@kom24.no

Powered by Labrador CMS