Statsminister Erna Solberg på vei inn i en trygg bil omgitt av norsk og irakisk sikkerhetspersonell. Sikkerhetsopplegget på turen var svært omfattende og PST var flere ganger kritisk til opplegget som irakiske myndigheter la opp til, kommer det fram i boken som Simon Solheim har skrevet.

Statsministerens egne kommunikasjonsfolk gikk mot PSTs råd på farlig Irak-besøk

Da Erna Solberg var på hemmelig besøk til Irak i oktober 2019 ville PST holde det hemmelig til de var ute av landet på grunn av sikkerhetsfaren, men statsministerens egne kommunikasjonsfolk trosset rådene og lot TV 2 publisere intervju fra Irak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det kommer fram i Simon Solheims bok om Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han fulgte de i to år, i både inn og utland. Han var og med på denne turen til Irak.

Dette var første gang på over 70 år det var en norsk statsminister i Irak og turen var underlagt strengt hemmelighold. Det var blant annet ikke kjent at statsministeren i det hele tatt skulle til Irak før hun var framme i Bagdad.

Men hadde PST fått viljen sin hadde det vært hemmelig enda lenger, kommer det fram i boken.

– Faen, nå må de slutte

I Irak skulle statsministeren først til Bagdad før hun skulle reise videre til flybasen Ain al-Assad, der var stasjonert rundt 70 norske soldater. Der var det et krav fra PST at alle norske mobiltelefoner skulle være avslått på turen, så ikke de ble fanget opp av terrorister og brukt til målutvelging.

Det skjedde ikke noe terrorangrep på denne turen, men bare noen uker senere ble basen angrepet av syv raketter. Bare noen uker etter det igjen ble basen nok en gang angrepet, denne gangen av raketter fra Iran. 17 raketter ble skutt mot basen, angivelig som hevn for at USA tok livet av den iranske generalen Qasem Soleimani.

I boken sin skriver Solheim om hva som skjedde i forbindelse med at TV 2 gikk ut med at Solberg var i Irak:

“Etter kveldsbrifen får Endre ei tekstmelding frå ein av statsministerens kommunikasjonsrådgivarar med spørsmål om TV 2 kan gå ut med Irak-besøket.

– Faen, no må dei slutte, seier Endre.

Aftenposten og TV 2 følgjer statsministerens reise til Midtausten, men PST har anbefalt at besøket ikkje bør omtalast i media før dei sit på flyet ut av Irak. Det står som eit eige punkt i trusselvurderinga.

– Eg forstår ikkje at dei spør eingong, seier Endre oppgitt.”

Til KOM24 sier Solheim at han opplevde en tett og god dialog mellom statsministerens kommunikasjonsfolk og PST, at tonen er god og samarbeidet bra.

Tungt bevæpnet personell fra PST på oppdrag i Irak

– Akkurat dette var en situasjon hvor ikke alle var til stede fysisk, men det kom en telefon til avsnittlederen og så kommenterte han det i møtet etterpå. Jeg vet ikke i detalj hva de snakket om, men jeg fanget opp at det var en uoverensstemmelse, sier han.

Solheim sier han opplever at PST har en forståelse for pressens oppdrag og at de legger til rette for pressen, men at de i denne konkrete saken ville at pressen skulle vente med å publisere til statsministeren var i sikkerhet og ute av landet.

Solheim jobber til vanlig som vaktsjef i NRK. Han sier at han i boken ikke vil skrive om hva som er rett og galt å gjøre i denne situasjonen, men sier på spørsmål at om sikkerheten står på spill, så må det være greitt at en utsetter å publisere en sak i noen timer.

Simon Solheim har skrevet bok om innsiden av PST. Det er i den boken uoverensstemmelsen mellom PST og SMK sine folk blir kjent.

– Men så er det jo selvsagt og dette med konkurransesituasjonen, hvem publiserer først?, sier han.

I boken kommer det fram at PSTs teamleder gav klar beskjed etter at TV 2 hadde publisert saken at dette aldri skal skje igjen så lenge de er på besøk i et høyrisikoområde med en statsminister.

KOM24 har vært i kontakt med Statsministerens kontor og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, men hun sier at hun ikke har tid til å svare på noen spørsmål i denne saken. KOM24 har sendt henne tre spørsmål vi ville ha svar på, de har hun ikke besvart, men i en e-post skriver hun at «Vi jobber tett sammen med PST i planleggingen av alle reiser for å sikre best mulig arbeidsvilkår for delegasjonen og media, men uten at dette går ut over sikkerheten.»

Heller ikke PST vil gå inn på det som skjedde i Irak utover det som står i boken. Men leder for livvaktseksjonen i PST, Helge Mehus stiller likevel opp til intervju med KOM24 .

PST mener det som skjedde i Irak er unntaket

– Sikkerhet for oss er at en potensiell motstander ikke skal kjenne til det vi skal gjøre. Jo mer vi kan unngå å blottlegge våre egne tiltak, jo vanskeligere blir det for en eventuell motstander, sier Mehus.

Mehus sier at livvaktene til PST har en todelt oppgave. På den ene siden skal de sørge for at sikkerheten er på topp og at det er et forsvarlig sikkerhetsnivå.

– Men den andre, og minst like viktige oppgaven vår, er at vi skal være der så myndighetspersoner får gjort jobben sin. Det er i dette snittet det kan oppstå spenning, sier han.

Mangel på tid og ytre faktorer som gjør at de ikke får gjort sine tiltak er det Mehus mener er hovedgrunnen til at dette spenningsfeltet oppstår. Mehus peker på at de har ansvaret for å vurdere sikkerheten, der den blir vurdert opp mot programmet den aktuelle myndighetspersonen vil gjennomføre og om det kan på sikker og god måte. Han sier PST har et bra samarbeid med SMK sine kommunikasjonsfolk, der PST kommer med sine sikkerhetsfaglige råd. Episoder som den i Irak der SMK gjør ting som ikke PST er enige, er unntakene, mener han.

Sjef for livvaktseksjonen i PST, Helge Mehus, sier de har et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor og at de opplever at PST sine råd blir lyttet til.

– Det er svært sjelden, uten at jeg vil gå inn og tallfeste det. Vi har et meget godt samarbeid, men det vil alltid være et spenningsforhold der hvor vi ikke har de samme planleggingsmulighetene, men når vi får god tid og oversikt, da løser vi det. Vi opplever at våre råd blir lyttet til, sier han.

Dette er spørsmålene SMK ikke ville svare på

Kom24 har ved flere anledninger prøvd å få kommunikasjonssjef ved statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse, til å stille til intervju. Hjukse sier at det har hun ikke tid til. I en mail spurte vi henne om hun kunne svare på:


* Hvilke vurderinger kommunikasjonsteamet til SMK gjorde i denne konkrete saka

* Vi ville vite mer om samarbeidet mellom kommunikasjonsstaben til SMK og PST

* Vi ville vite mer om hvordan SMK jobber mot pressen på slike turer

* Og vi ville vite mer om hvilke vurderinger som blir gjort


I en mail skriver Hjukse at: – Vi jobber tett sammen med PST i planleggingen av alle reiser for å sikre best mulig arbeidsvilkår for delegasjonen og media, men uten at dette går ut over sikkerheten

Det var TV 2 som fikk publiserte det omtalte intervjuet med statsministeren fra Irak.

– Publiserte så snart SMK gav klarsignal

– Vi sendte saken så snart SMK gav klarsignal.

Det sier Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2.

Hun sier at når de er på det hun kaller for høyrisikoturer, som denne turen til Irak, forholder de seg alltid til PST og SMKs sikkerhetsopplegg.

– Vårt utgangspunkt er at vi ikke utfordrer det, for det er det opp til de å vurdere, sier hun.

Solbrække sier at de i dette tilfellet var de helt innforstått med at de ikke skulle publisere noen detaljer om reisen til Solberg før hun var i Irak.

– Vi gjorde et intervju med Erna (Solberg), som fortalte hvor hun skulle videre og det publiserte vi når SMK gav klarsignal for det, sier hun.

– Sett i ettertid, med angrepene som har vært på basen i mente, var det en feilvurdering av SMK å la dere få publisere dette intervjuet mens statsministeren ennå var i Irak?

– Det får nesten de svare for selv. Vi forholdt oss til den beskjeden vi fikk fra SMK. Utover det vet vi ikke hva som skjedde i kulissene, sier Solbrække.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, sier at de ikke publiserte noe fra Irakturen før de fikk klarsignal fra kommunikasjonsstaben ved Statsministerens kontor.

Ketil Raknes er høyskolelektor ved institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er og tidligere statssekretær (SV) i Miljødirektoratet. Han tror at kommunikasjonsstaben ved SMK så på turen som en god mulighet for positiv profiliering av statsministeren, og at det var derfor TV 2 fikk publisere intervjuet sitt fra Irak.

– Statsoverhodedebesøk i krigsområder er et veldig omdiskutert tema, sier Raknes.

– Fra et PR-synspunkt er ofte disse reisene bra

Han peker på at et dilemma pressen står overfor på slike turer er at de reiser på premissene til det offentlige.

– Fra et PR-synspunkt er ofte disse reisene bra, for mulighetene til å bedrive kritisk journalistikk er lik null.

Men det er gode muligheter for profilering av statsministeren, peker han på.

– Det har flere dimensjoner, det handler om sikkerhetspolitikk, men og om å vise tette bånd til Nato og USA og vise at vi er en del av dette. Det er en prioritet for regjeringen, sier han.

Raknes peker og på at politikere har et kontinuerlig behov for å profilere egen politikk.

– I dette tilfellet kolliderer dette med sikkerhetshensyn og en tok mer hensyn til profilering, mener han.

KOM24 har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen til SMK, men de har ikke tid til å stille opp til intervju i denne saken.

Ketil Raknes er høyskolelektor ved institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er og tidligere statssekretær (SV) i Miljødirektoratet. Han tror at kommunikasjonsstaben ved SMK så på turen som en god mulighet for positiv profiliering av statsministeren, og at det var derfor TV 2 fikk publisere intervjuet sitt fra Irak.
Powered by Labrador CMS