Tobias Judin

Facebook gikk på en smell i det norske rettsvesenet – Datatilsynet fikk medhold

– Vi er veldig fornøyd, sier Datatilsynet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, skriver direktør i Datatilsynet Line Coll i en pressemelding, og kaller det en stor seier for personvernet. 

Etter rettens syn har ikke Meta Ireland og Facebook Norway sannsynliggjort at selskapene i vesentlig grad vil lide økonomisk tap eller omdømmetap ved ikke å oppfylle Datatilsynets vedtak.

Det skriver Oslo tingrett i sin kjennelse, som ble offentlig onsdag.

Facebook-eier Meta får ikke medhold i Oslo tingrett i begjæringen om stansing av millionbøtene Datatilsynet har ilagt selskapet. 

Datatilsynet mener at Metas markedsføring er ulovlig fordi den innebærer en svært inngripende overvåking av brukerne. Selskapet har ikke fulgt opp forbudet mot å bruke persondata til overvåkingsbasert reklame, ifølge tilsynet. 

Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket for hver dag Meta ikke innretter seg, skrev Datatilsynet i en pressemelding da vedtaket ble kjent. 

Dagbøter på 1 million kroner begynte å løpe 14. august og kan pågå inntil tre måneder.

Facebook og Meta har begjært bøteinnkrevingen stanset i påvente av at spørsmålet om lovligheten rundt markedsføringen er endelig avgjort av rettsvesenet. 

Det skjer etter at Datatilsynet i sommer beordret Meta, som eier Facebook og Instagram, å stoppe bruken av persondata til såkalt adferdsbasert markedsføring inntil selskapet gjør det på en lovlig måte. 

Slik markedsføring omtales også som overvåkingsbasert reklame fordi informasjonen om hva man liker og leser kan brukes til å velge hvem som ser en bestemt annonse. 

Nå har Oslo tingrett kommet med en avgjørelse i en innledende rettssak mellom partene. 

I dommen skriver Oslo tingrett blant annet at utgangspunktet etter norsk prosesslovgivning er at midlertidig forføyning ikke kan benyttes for forsvare seg mot et pengekrav eller hindre inndrivelsestiltak som treffes av namsmyndighetene eller en domstol.

Retten skriver videre at Meta Ireland og Facebook Norway har så langt ikke oppfylt Datatilsynets vedtak og tvangsbøtene har begynt å løpe. Selskapene har heller ikke varslet at de har til hensikt å etterleve vedtakene på et tidligere tidspunkt enn det som er lagt til grunn i dialogen mellom Meta Ireland og DPC.

Etter rettens syn har saksøkerne av denne grunn heller ikke sannsynliggjort at de vil lide et omdømmetap eller økonomisk tap som følge av at selskapene begrenser tjenestene i tråd med Datatilsynets vedtak. Grunnen til dette er at det ikke er holdepunkter for at selskapene vil beslutte noen slik begrensning av tjenestene, skriver Oslo tingrett i dommen.

De peker også på at det er usikkert om negative omdømmemessige konsekvenser for Meta Ireland og Facebook Norway skyldes Datatilsynets vedtak eller at selskapene fortsetter å behandle personopplysninger for atferdsbasert markedsføring uten samtykke, og i strid med de kravene som europeiske tilsyn og domstoler har utledet av GDPR.

    Meta hadde en rekke anførsler i saken, blant annet at Datatilsynets vedtak var ugyldig på grunn av manglende forhåndsvarsling og at Datatilsynet ikke hadde hjemmel til å fatte hastevedtak. Oslo tingrett har avvist disse anførslene.

    – Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin

Meta må og ut med 235 000 kroner i saksomkostninger til Datatilsynet.

Powered by Labrador CMS