– Vi erfarer at ulikheter utfyller hverandre, og bidrar godt i et internasjonalt arbeidsmiljø og kommunikasjonsteam, sier informasjonsdirektøren i Hydro.

Flere ledige plasser i kommunikasjonsavdelingen til Hydro: – Oppfordrer til mobilitet internt

Tre av de fire stillingene er interne bytter.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Vi har fire stillinger i kommunikasjonsavdelingen som skal erstattes, tre av stillingene dekker opp økte behov og interne bytter, mens en stilling dekker en person som flytter ut av Oslo og dermed slutter, forteller Halvor Molland til KOM24.

Han er informasjonsdirektør i Hydro.

– Stillingene vil jobbe både i det norske markedet og globalt med strategisk og operativt arbeid. Vi oppfordrer ansatte til mobilitet internt, og nå er det tilfellet for tre av stillingene der vi må fylle et tomrom etter noen som har fått nyopprettede stillinger.

Det er ingen forventninger om at kandidatene skal ha annet enn kommunikasjonsfaglig bakgrunn.

– Vi forventer ikke at folk er ferdig utlært, men vi er opptatt av å finne kandidater som vil kunne utgjøre en forskjell kommunikasjonsmessig. Vi erfarer at ulikheter utfyller hverandre, og bidrar godt i et internasjonalt arbeidsmiljø og kommunikasjonsteam.

Møter mange behov

Fagfeltene energi og aluminium har økende kommunikasjonsbehov.

– Både internt og eksternt har vi i dag for lav kapasitet på disse områdene. I tillegg til å fylle tomrom etter interne skifter, rekrutterer vi også til nye stillinger. Forretningsmessig møter vi økt interesse og diskusjoner rundt det grønne skiftet, hvordan vi best mulig utnytter våre naturressurser, og hvordan mer fornybar energi og lavkarbon aluminium skal bidra til lavkarbonsamfunnet. Dette er på sterk fremvekst, både i Norge, Europa og i resten av verden. Hydro møter mange behov, og på mange plan.

Teamet som jobber med kommunikasjon innen aluminium metal teller i dag to personer, men vil om kort tid være tre personer. Innen energi-området venter Molland at det også vil bli rekrutteringer fremover.

– Vi venter at vi vil rekruttere kommunikasjonsressurser innenfor energi-området, som har spennende aktiviteter på gang og planlegger børsnotering av nye selskaper i den kommende tiden, sier Molland.

Powered by Labrador CMS