Marte Ramborg, er byråleder i Spoon Oslo. Hun tok i fjor initiativ til at de skulle få på plass en tariffavtale i byrået. Men hun savner en egen fagforening som har kommunikatører som sin førsteprioritet.

I dette byrået har de tariffavtale – Initiativet kom fra ledelsen

Nesten ingen kommunikatører i det private er organiserte, men i dette byrået fikk de på plass en tariffavtale i fjor høst.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– To dager etter at tariffavtalen var på plass fikk jeg varsel om streik. Da tenkte jeg; Er det mulig, tar de ut oss i streik?? Da kjente jeg at det koster av og til å være stor i kjeften.

Det sier Marte Ramborg, byråleder i Spoon.

Hun er byråleder i noe så eksotisk som et byrå som har tariffavtale.

– Vært et tema lenge

Som KOM24 har skrevet om de siste ukene har det blitt stadig flere kommunikatører som organiserer seg, i den siste lønnsundersøkelsen fra Kommunikasjonsforeningen svarte 65 prosent at de var organisert. Det er en klar økning fra sist gang spørsmålet ble stilt.

Men fortsatt er det sånn at det er i det offentlige de fleste kommunikatørene er organisert, der er over 80 prosent organisert. I det private er tallene langt lavere.

Blant de som nå er organisert er altså de ansatte i Spoon. Byrået har 32 ansatte i Oslo.

Ramborg sier de startet prosessen med å få på plass en tariffavtale i byrået i fjor vinter, før koronaen kom til landet.

Uvanlig nok var det ledelsen selv som tok initiativet til at de skulle få på plass en tariffavtale for de ansatte.

– Det har vært et tema hos oss lenge. Det handler om at jeg har den holdningen jeg har, at det er et prinsipielt gode for samfunnet at vi har et trepartssamarbeid, sier hun.

Hun mener det samarbeidet har vært et gode for Norge totalt sett.

– Men du er ikke redd for at det blir dyrere for bedriften å få på plass en tariffavtale?

– Vi hadde gode ordninger fra før av, så når vi fikk på plass en tariffavtale så var det ikke så store endringer som skulle til. Noen av våre ordninger er mye bedre enn det tariffavtalen sa, sier hun.

Et av punktene de måtte ta tak i var dette med arbeidstider.

– Vi prøvde å ha orden før og, men det ble et ekstra spark i baken, sier hun.

Hun mener ansatte og ledelse i byrået har samme målet og at de samarbeider godt og at det i utgangspunktet bare er i lønnsforhandlinger de blir motparter.

– Men det er ikke noe hokus pokus, mener hun.

Fordommer

Ramborg legger ikke skjul på at det har vært mye å lære, men mener at det foreløpig bare har vært bra å ha en tariffavtale på plass og organiserte ansatte.

Ramborg tror at noe av årsaken til at det er så få kommunikatører i det private som er fagorganisert handler om at det ikke er noen fagforening som er skreddersydd for kommunikasjonsbransjen i Norge og at en dermed opplever det som litt fremmedgjørende.

I følge Kommunikasjonsforeningen er Samfunnsviterne, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet og Forskerforbundet de største fagforeningene for kommunikatører.

– Og så handler det om fordommer. At det er dårligere for arbeidsgiversiden enn det egentlig er. Kanskje jeg er naiv og bortskjemt med konstruktive ansatte, men jeg tror ikke det. Jeg tror de fleste har en ok dialog, det er mitt inntrykk. Og en tariffavtale setter det hele i system, peker hun på.

Spoon er medlem av Handel og kontor og Sigurd Bjerke, som jobber som designer og prosjektleder i Spoon og er relativt fersk klubbleder i bedriften, er fornøyd med bistanden de har fått så langt.

– De er veldig bra de, vi har kun gode erfaringer med det om vi har trengt bistand og gode råd, forteller han.

Han sier det hender de slår på tråden til fagforeningens advokater og får bistand om de trenger det.

Bjerke sier at det var dette med trygghet som var den viktigste årsaken til å organisere seg.

– Trygghet var grunnlaget for å organisere seg. Og bistand om det skulle være behov for det, forteller han.

Han er og fornøyd med å ha alt svart på hvitt i en tariffavtale.

– Positivt med noen som skjønte vår hverdag

Som KOM24 har skrevet om før så er tilbakemeldingen fra mange av de i det private at de ikke føler seg helt hjemme i dagens fagforeninger. Bjerke sier at de valgte Handel og Kontor etter en helhetsvurdering.

Men både han og Ramborg sier de savner en fagforening som har kommunikatørene i fokus.

– Ingenting hadde vært bedre for oss om det var fagforening med et skreddersydd tilbud for folk som jobber med kommunikasjon, som brenner for og skjønner og er med og bygger oppunder den bransjen som vi er en del av, sier han.

Det samme sier Ramborg.

Sigurd Bjerke er klubbleder i Spoon. Han sier de har fått god hjelp av Handel og Kontor når de har trengt det, men at de skulle ønsket det var en egen fagforening for kommunikatører.

– Vi valgte Handel og Kontor for det lå nærmest. Men jeg forstår savnet til de som kommer fra journalistikken hvor de har en fagorganisasjon som både skjønner faget og de formelle rettene. Sånn er et ikke nå, i HK er vi ett odd innslag, sier hun.

– Det hadde vært positivt om det var en fagorganisasjon som skjønte vår hverdag, sier hun.

Men som KOM24 har skrevet om har hverken Handel og Kontor, Spekter eller Norsk journalistlag noen konkrete planer om å lage en egen fagforening for kommunikatører.

– Det synes jeg er synd. Det er ingenting som hadde vært bedre for oss enn å ha et helt naturlig sted å henvende seg for oss, som har vår bransje nærmest og som kjenner bransjen og faget, sier klubbleder Bjerke.

Powered by Labrador CMS