Den nye Politiloggen vil forandre måten pressen og politiet samarbeider på i Norge, og vil ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet. Fra venstre: Tor Kristian Flage, teknisk prosjektleder i NTB, NTBs sjefredaktør Tina Mari Flem, Torgeir Haugen, seksjonssjef for politioperativ seksjon i Politidirektoratet og kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.
Den nye Politiloggen vil forandre måten pressen og politiet samarbeider på i Norge, og vil ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet. Fra venstre: Tor Kristian Flage, teknisk prosjektleder i NTB, NTBs sjefredaktør Tina Mari Flem, Torgeir Haugen, seksjonssjef for politioperativ seksjon i Politidirektoratet og kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.

Inngår avtale for å bedre kommunikasjonen mellom politiet og pressen

Nå inngår NTB og Politidirektoratet en samarbeidsavtale om formidling av operativ informasjon fra Politiloggen til pressen.

Publisert Sist oppdatert

Målet er at verktøyet skal bidra til å bedre samhandlingen og kommunikasjonsflyten mellom politiet og pressen.

Det skriver partene i en pressemelding.

– Åpenhet mellom pressen og politiet er en forutsetning for et demokratisk og opplyst samfunn. God kommunikasjonsflyt mellom oss er en av nøklene til å sikre dette, og det er nettopp det Politiloggen bidrar til å gjøre, sier Tina Mari Flem, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB.

Historisk sett har utfordringer i kommunikasjonen mellom pressen og politiet ført til begrensninger i informasjonsdeling og forsinkelser i nyhetsformidling. 

Et prosjekt tok form for å sikre bedre informasjonsflyt. Prosjektet var et samarbeid mellom Politidirektoratet og en arbeidsgruppe fra presseorganisasjonene, Budstikka og NTB. 

Prosjektet fikk navnet Oslo-piloten og har høstet flere priser. 

Bidrar til å øke tilliten mellom presse og politi

Politiloggen er utviklet slik at politiet kan publisere overordnet informasjon til allmennheten på politiet.no, og samtidig sende mer detaljert informasjon til mediene som jobber med dekningen av saken.

– Vi håper denne løsningen vil bidra til mer åpenhet rundt pågående hendelser og gjennom det øke tilliten mellom presse og politi, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.

Hun forteller at utviklingen av løsningen for pressen er gjort i tett samarbeid med operasjonssentralmiljøet og pressen selv, og bygger i stor grad på de gode erfaringene fra arbeidet med Oslo-piloten.

Hele Politi-Norge skal få tilbud om å ta løsningen i bruk i løpet av første halvår 2024. 

Det legges opp til gradvis utrulling i politidistriktene.

Haugen forklarer at informasjonen som legges inn i pressefeltet, er informasjon som tidligere ble gitt reaktivt til journalister på telefon.

NTB har som en del av prosjektet Oslo-piloten utviklet en egen presseklient som henter informasjonen direkte fra Politiloggen. 

Det er denne klienten pressen fremover må koble seg til for å få tilgang til den mer detaljerte informasjonen til pressen. 

NTB skal sørge for nødvendig opplæring av brukere, tilgangsstyring av tjenesten og brukerstøtte overfor pressen. 

Tilgang til informasjon fra pressefeltet tildeles journalister som jobber i eller leverer til medier som styres etter Redaktørplakaten og er underlagt Vær Varsom-plakaten. 

Powered by Labrador CMS