Daglig leder i Mediaforum slutter etter et år: – Jeg gikk inn med et langtidsperspektiv

– Jeg mener det er behov for et Mediaforum som gir medlemmene verdi og som er sterkt tilstede - også når det ikke er godværsdager, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag innkalte Mediaforum til «ekstra årsmøte 2020», som skal avholdes neste uke. På agendaen skal blant annet videre drift av Mediaforum diskuteres.

I et av punktene står følgende alternativer:

«Videre drift med reduserte ressurser, og nytt styre» eller «avikle Mediaforum og tilby overtagelse av Medieprisene til annen organisasjon».

– Veivalg

KOM24 har vært i kontakt med Anette Isachsen, som kan fortelle at hun valgte å si opp sin stilling som daglig leder i Mediaforum i september.

Isachsen entret rollen som daglig leder i november 2019.

– Hvorfor valgte du å si opp stillingen som daglig leder i Mediaforum?

– Det er noe jeg har underrettet mitt styre om. Men det handler naturligvis om de veivalg som tas, og hva jeg kan stå bak, sier Isachsen.

På spørsmål om hvorfor styret vurderer å drastisk redusere omfanget av Mediaforum, eller å legge det ned henviser hun derfor til «sittende styre for å svare for de alternativene som er lagt frem for det ekstraordinære årsmøtet».

Muligheter i krisetid

– Hvordan har den økonomiske utviklingen vært?

– 2020 har vært et år med fokus på kostnadssiden, og vi har budsjettert og styrt mot et positivt resultat etter flere år med underskudd. Vi har gjennom hele året valgt å gjøre kostnadsbesparende tiltak som vi drar nytte av i 2020, men også fremover. Dette var grep helt uavhengig av covid-19, men som ville gi en sunnere økonomi i foreningen, sier Isachsen.

På grunn av korona var Mediaforum i år nødt til å avlyse deres største arrangement, Mediekonferansen, som egentlig skulle avholdes i oktober.

– Men Mediekonferansen er ikke en av våre inntektskilder sådan, da det er budsjettert med å helst gå i null, sier hun og legger til:

– Vi har brukt dette året på å «rigge oss bedre» frem til jeg ble delvis permittert 1.september. Jeg mener også at det er i krisetider man kan utvikle seg og skape endringer, og at man ikke må se bort fra de mulighetene som en krisetid kan gi.

– Er det ikke lenger behov for Mediaforum?

– Jo, jeg mener det, og jeg gikk inn med et langtidsperspektiv. Jeg mener det er et behov for et Mediaforum som gir medlemmene verdi og er sterkt tilstede - også når det ikke er godværsdager. Kanskje spesielt viktig da. Men man må tåle å definere hva man skal være, og tilpasse seg, sier hun.

KOM24 har vært i kontakt med konstituerende styreleder Trond Fredriksen som sier følgende:

«Ja, det stemmer at Anette har sagt opp sin stilling og det er synd. Når det kommer til Mediaforums fremtid, så er ingen ting bestemt her og vi ønsker å legge frem ulike alternativer på årsmøtet».

Bilder fra prisutdelingen under Mediaforums Mediekonferansen ved Norefjell 25. oktober 2019.
Bilder fra prisutdelingen under Mediaforums Mediekonferansen ved Norefjell 25. oktober 2019.
Powered by Labrador CMS