Kommunikasjonsdirektør Øivind Moen Eskedal
Kommunikasjonsdirektør Øivind Moen Eskedal

Øivind Moen Eskedal tilsatt som kommunikasjons­direktør ved UiA

Har vært konstituert i stillingen over lengre tid.

Publisert

– Øivind er kreativ og målrettet i sitt arbeid, og en leder jeg har store forventninger til fremover, sier en svært fornøyd universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen til Universitetet i Agders egne nettsider.

– Veldig glad

Onsdag ble det klart at Øyvind Moen Eskedal overtar stillingen som kommunikasjonsdirektør ved UiA på fast basis etter å ha vært konstituert i stillingen siden regjeringen Solberg hentet Paal Pedersen inn som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april i fjor.

– Jeg er veldig glad for muligheten til å lede kommunikasjons- og studentrekrutteringsarbeidet ved UiA videre. Strategien vår har store ambisjoner for hvordan kommunikasjon skal bidra til å utvikle universitetet, og jeg gleder meg til å samarbeide videre med gode kolleger ved UiA for å nå målene, sier Eskedal til egne nettsider.

Den nye kommunikasjonssjefen vil bli sjef for 32 ansatte og skal komme med kommunikasjonsfaglige råd til universitetsledelsen i strategi- og beslutningsprosesser og inngår i Universitetsdirektørens ledergruppe.

Det var totalt tolv søkere til stillingen som kommunikasjonsdirektør.

Øivind Moen Eskedal kommer fra Kristiansand, har mastergrad i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder (2013) og bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgskolen på Gimlekollen (2011). han har også videreutdanning innen blant annet ledelse og digitalisering.

Har jobbet i NRK

Praktisk kommunikasjonserfaring har Eskedal fra radio, TV og nettjournalistikk ved NRK-Sørlandet i tre år, han har vært medielærer i Vennesla og praksisveileder på Gimlekollen, og han har drevet sitt eget kommunikasjonsfirma.

Eskedal har vært knyttet til flere arbeidsfelt i UiAs kommunikasjonsavdeling siden han ankom i delstilling i 2014, for øvrig en stilling som ble heltids så fort medielæreren hadde uteksaminert sine elever i Vennesla. Eskedal har hatt ulike roller knyttet til samfunnskontakt, forskningsformidling, studentrekruttering og var fagansvarlig for web og andre digitale kanaler da han ble konstituert som kommunikasjonsdirektør i fjor.

Powered by Labrador CMS