Mens første generasjon Facebook-brukere kanskje anser Facebook mest som et sted å holde seg oppdatert på venner og bekjente, bruker de yngste i stor grad sosiale medier til å holde seg oppdatert på nyheter

Det er på tide å slutte å se på Facebook med 15 år gamle øyne

«At bruken av Facebook endres blant de yngste er helt naturlig.»

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I en kommentar sist uke skriver nyhetsredaktør Yngve Garen Svardal i KOM24 at Facebook fullstendig har mistet grepet på de unge. Etter å ha lest en rekke lignende saker de siste årene er det betimelig å spørre: Burde det ikke heller være på tide å slutte å se på Facebook med femten år gamle øyne?

Facebook er ikke dødt

Det ligger i ungdommens natur å alltid utforske det nye - akkurat slik det var da Facebook var nytt og traff den unge generasjonen som en bølge av muligheter for 15 år siden. Å tenke at dagens unge skulle se på og bruke den blå appen slik første generasjon brukere gjorde, blir feil. Men å gå fra en slik erkjennelse til å trekke konklusjonen om at Facebook har mistet grepet på de unge blir like feil.

For ser man på tallene er det ikke tvil om at de unge er der, faktisk oppgir hele 52 prosent av de yngste brukerne i IPSOS’ undersøkelse at de bruker Facebook daglig.

Administrerende direktør Nathalie Warembourg i IPSOS sier det slik om sin egen undersøkelse: «Facebook er ikke dødt, det er faktisk langt ifra dødt. Det er fortsatt Norges største kanal, med størst andel daglig bruk totalt sett.»

At bruken av Facebook endres blant de yngste er helt naturlig.

Der første generasjon Facebook- brukere publiserte oppdateringer, konsumerer den yngre generasjonen i større grad mer levende innhold laget av andre. Et eksempel på dette ser vi i at konsumet av Reels, dvs korte multiklipp- videoer, vokser sterkt.

Data wins arguments

Mens første generasjon Facebook-brukere kanskje anser Facebook mest som et sted å holde seg oppdatert på venner og bekjente, bruker de yngste i stor grad sosiale medier til å holde seg oppdatert på nyheter - og Facebook er den største kanalen også på dette, i følge SSB.

Der første generasjons brukere av Facebook ofte er mer opptatt av åpen diskusjon og meningsytring bruker de yngre i større grad grupper for å holde seg oppdatert på merkevarer, innholdsprodusenter eller tematikk de er interessert i.

Flere norske selskaper og organisasjoner har lyktes svært godt med å nå igjennom til unge brukere gjennom grupper på Facebook og skape endring.

Som vi sier i Meta: Data wins arguments. Det vil alltid være en god klikksak å skrive at Facebook mister brukere og mister grepet, noe som gjør det enda viktigere for bedrifter og organisasjoner som trenger å nå ut å se på det faktiske tallgrunnlaget.

Det er ingen tvil om at Facebook fremdeles er det største sosiale mediet i Norge. Ser man på den totale bruken av Facebook og Instagram, to plattformer som henger sammen og gir et bredt mulighetsrom for deg som kommunikatør eller annonsør, er det ingen tvil om at Metas plattformer er de uovertruffent største dekningsmessig og de viktigste for folk flest.

18 år

Og enda mer effektive og verdiskapende for alle parter skal de bli, når vi nå har satt oss store ambisjoner om å bidra sterkt til utviklingen av metaverset og brukeropplevelsene som både nåværende og kommende generasjoner unge og voksne vil ønske seg.

4. februar var det 18 år siden Facebook ble grunnlagt, og siden Facebook for alvor tok av i Norge tre år senere har enormt mye skjedd i mediemarkedet. Utviklingen av neste generasjon internett er i full gang, og det er på høy tid å slutte å se på Facebook med samme øyne som for femten år siden.

For metaverset er her allerede for mange av de yngste brukerne. Viktigere enn å fokusere på kvartalsmessige bevegelser er å planlegge for hvordan du og bedriften din, eller saken du brenner for, skal møte metaverset.

For der møtes alle, også de unge.

Powered by Labrador CMS