Hodejeger mener offentlige søkerlister skremmer vekk gode kandidater

– En kandidat i en slik prosess risikerer ganske mye, uten å være garantert at du får jobben, sier hodejeger. Nå krever han endringer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Systemet i dag fungerer ikke så godt. Det er rett og slett sånn at jeg tror det må gjøres en endring.

Det sier rekrutterer i MeyerHaugen, Bård Idås, til KOM24.

Han mener at dagens offentlighetslov hindrer de offentlige virksomhetene i å skaffe seg de beste kandidatene, slik systemet er i dag.

– Opplever at kandidater trekker seg

Tidlig i juni skrev vi i KOM24 om Medietilsynet som bekreftet at de hadde gått glipp av flere gode kandidater til sin kommunikasjonsdirektørstilling, for kandidatene fryktet offentliggjøring av navnet sitt. Idås jobber selv med rekruttering av arbeidskraft og sier han ofte er borti denne problemstillingen og hevder den skaper problemer for arbeidsgivere.

– Vi opplever at kandidater vi er i kontakt med er opptatt av dette med offentlighet, for de tenker på om de vil gå inn i prosess, hvilken risiko innebærer det for de å bli eksponert. Det er ofte et tema, sier han.

– Sier de ofte nei til å stå på søkerlistene?

– Jeg har opplevd at kandidater trekker seg i løpet av en prosess, det skjer dessverre, sier han.

– Trekker de seg for det er fare for at navnet kan komme ut?

– Vi opplever dessverre at kandidater ikke vil inn i prosess for de ikke vil havne på en offentlig søkerliste, sier han og kaller det er dilemma som kandidatene er opptatt av.

– Mange ulemper i dag

– Du kan tenke deg en kandidat i en slik prosess risikerer ganske mye, uten å være garantert at du får jobben, peker han på.

Idås mener det er på tide å se på andre løsninger og viser blant annet til et arbeid som HR Norge, Lederne og Virke stod bak i 2016. Der ble det foreslått å fjerne alle offentlige søkerlister og heller ha en revisjon som del av den lovpålagte forvaltningsrevisjonen offentlige virksomheter har. Idås mener man da kan etterse at prosessene har gått for seg på en riktig måte og at man da sikrer innsyn uten at alle blir eksponert.

– For hensikten med offentlige søkerlister er ikke at media skal ha fullt innsyn i søkerlistene, men å sikre at man har åpenhet og kontroll og tillit til prosessen, sier han.

– Men når media skriver om søkerlistene, er vel det en måte å sikre nettopp det?

– Absolutt, jeg ser det. Det er jo det som er løsningen i dag, men det må veies opp mot ulempene. Og de er også ganske opplagte, mener han.

Idås er overbevist om at ved å gjøre denne endringen vil man få flere gode søkere til en stilling.

– Det er helt opplagt. For mange sitter nå og gjør den avveiningen. Jeg er sikker på at offentlig forvaltning går glipp av gode søkere nå, for de avveier om de skal søke opp mot risikoen for å bli eksponert, sier han.

– Men er det en privatsak å søke på en offentlig stilling?

– Jeg mener det ikke er så enkelt. Som søker til en stilling må du by på ganske mye, uten å få garanti uten at du får den jobben. Om du da alt sitter i en spennende stilling, og om du da må eksponere deg selv for dagens arbeidsgiver, for kollegene dine, ansatte, så er det ganske mye å legge i potten uten å være sikker på at du får gevinst, mener han.

– Dilemma

Idås sier det er et spesielt stort problem i forbindelse med stillinger som skal jobbe med jobbe med kommunikasjon, samfunnskontakt og media.

– Der er det spesielt stor interesse for søkerlister, for det er godt stoff for KOM24, Medier24 og Kampanje, sier han.

Han merker og medias interesse for topplederstillinger.

Han ser at en kontrollmekanisme vil forsvinne om dette blir overlatt til forvaltningen å ha kontroll på søkerlistene.

– Jeg er helt med på at det er et dilemma., men slik ordningen er i dag så fungerer det ikke så godt, mener han.

Idås mener at media er opptatt av skyggesidene.

– Men de er ikke så opptatt av virkningene for kandidatene på søkerlistene eller bedriftene som går glipp av gode kandidater, mener han.

Som gammel mediamann innrømmer han at det river litt i hjertet, denne diskusjonen. Han sier han har full forståelse for pressens perspektiv.

– Men jeg jobber med rekrutering og ser den andre siden av saken, kandidatenes perspektiv, peker han på.

Powered by Labrador CMS