I likhet med mange andre klima- og miljøforkjempere, tror kommunikasjonsansvarlig i UN Global Compact Norge, Pernille Røe at bærekraft har blitt et buzzord.

Bærekraftskampanjen skal holde bedriftene ansvarlig for å unngå grønnvasking

Vitenskapsbaserte klimamål, konkrete handlingsplaner og tiltak er noen eksempler av det som skal trekkes fram i kampanjen UN Global Compact Norge lanserte denne uken.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Selv om bruk av kommunikasjon for å fremme bærekraftsarbeidet i en virksomhet kan være et verdifullt verktøy, er UN Global Compact Norge opptatt av at det ikke bare blir med kommunikasjonen, men at man knytter arbeidet til klare mål, strategier og handling.

I den forbindelse har de nylig startet en kampanje som heter «Hold Oss Ansvarlige» med et mål om å holde bedrifter ansvarlige, og sørge for at de utfører de bærekraftige målene de har satt.

Gjennom «Hold Oss Ansvarlige» -kampanjen ønsker Global Compact å fremme medlemmenes bærekraftige arbeid.

Nytter ikke å grønnvaske

– Kampanjen inviterer bedriftene til å dele en eller tre av virksomhetens handlinger som vil ha en målbar positiv innvirkning på bærekraftsmålene, i tråd med de Ti Prinsippene til United Nations Global Compact, forteller kommunikasjonsansvarlig i Global Compact, Pernille Røe til KOM24.

– Denne kampanjen er nødvendig fordi den handler om konkret, målbar handling, åpenhet - og å bli holdt ansvarlig for det man sier man skal gjøre.

Likevel er ikke tilfellet av grønnvasking i bedrifter noe FN-organisasjonen ser så ofte, og Røe tror også at kommunikasjonsfolk i større grad har skjønt at det ikke nytter å grønnvaske.

– Noen ganger blir man kanskje litt ivrig og har for store ambisjoner, uten at det har en plan eller gjennomføres. Og man kommer selvfølgelig ikke noen vei med å snakke, det er konkret handling som teller.

Ønsker å fremme medlemmer

I likhet med flere kommunikasjonsrådgivere som jobber med grønt innhold, tror Røe at bærekraft har blitt et buzzord. Hun tror den negative konsekvensen kan bli at det vil være fristende å bruke det til markedsføring uten at det ligger noe bak.

– Da kan alt det bra drukne litt i mengden.

Gjennom «Hold Oss Ansvarlige» -kampanjen ønsker Global Compact å fremme det harde arbeidet medlemmene og næringslivet legger ned hver dag.

– Om det er all tid de har brukt til å sette og å nå vitenskapsbasert klimamål, om det er nye ansettelsespolicyer og omstrukturering for å sikre likestilling og mer mangfold eller konkrete grep i kantina for å kaste mindre og spise bedre, så er det viktig bærekraftig arbeid.

Powered by Labrador CMS