Stabssersjant Fredrik Tandberg inne på avdelingen hvor Forsvarets nettsider og internkommunikasjon blir publisert fra.
Stabssersjant Fredrik Tandberg inne på avdelingen hvor Forsvarets nettsider og internkommunikasjon blir publisert fra.

Forsvarets Mediesenter vil være blant landets mest attraktive kommunikasjonsmiljøer

– Forsvaret er ikke til for å kjøre fort i skogen med kule kjøretøy og fly lavt, vi er til av en grunn.

Publisert

– Forsvarets Mediesenter (FMS) har en ambisjon om å være et kommunikasjonsmiljø i Norge som folk opplever som blant de mest attraktive. Ikke fordi det er viktig i seg selv, men fordi kommunikasjon er helt sentralt i forsvaret av Norge.

Det sier Aslak Sletten, som er sjef ved FMS.

Mediehuset på festningen

Midt i Oslo sentrum har Forsvaret samlet sitt rundt 40 personer store kommunikasjonsmiljø. Der har de en avdeling for medieutvikling, en markedsavdeling, en avdeling for digital utvikling og kommunikasjon, som plattformer som Forsvaret.no styres fra, og de har en egen analyseavdeling. De jobber strategisk med kommunikasjon til omgivelsene og i militære operasjoner, lager podkaster og filmer, digitale tjenester, gjennomfører innbyggerundersøkelser, lager internkommunikasjon, og gir lederrådgivning i hele Forsvaret.

Alt for å sørge for at Forsvaret får et godt omdømme i Norge og at de klarer å rekruttere de rette personene når de trenger det.

Men hvordan skal FMS klare å være et av de mest attraktive kommunikasjonsmiljøene i Norge?

Korporal første klasse Thomas Haraldsen ser på studioet som er under oppgradering.
Korporal første klasse Thomas Haraldsen ser på studioet som er under oppgradering.

– Først og fremst ved å drive FMS på en utrolig profesjonell måte, være ekstremt beviste på at vi er et kommunikasjonshus som opererer ikke bare i et akvarium her i Forsvaret men vi er faktisk hele bransjen, sier han.

Sletten sier de er ganske nøye på dette med å ha orden i sysakene.

– Det er viktig for oss å ha tydelige mål og en like tydelig strategi. Vi tror veldig på det at når folk opplever at de blir tatt på alvor, at det er gode systemer rundt de og at karriereutviklingen og at utviklingsmulighetene ligger der, så betyr det veldig mye.

Han sier de jobber mye med å ha god ledelse. Det å ha et sterkt lederteam i FMS er prioritet nummer en.

– Vi har ledere som er helt der fremme faglig og som er gode ledere, sier han.

Og de klarer å rekrutterere fra mediehus, byråene, produksjonsmiljøer og analyseinstituttene. Blant annet har de en analysesjef med erfaring fra Kantar, og en leder for digital kommunikasjonsavdeling som kommer fra Schibsted.

De fokuserer på å utvikle sine ansatte.

– Du kan komme inn her som talent og dra herfra som en profesjonell kommunikatør, noe som er attraktiv for mange. Det ser vi eksempler på, sier han.

– En utrolig spennende reise

Sletten er sivilt ansatt i Forsvaret og begynte i stillingen som sjef ved FMS i november 2020. Da kom han fra en stilling ved Nobels fredspris. Han sier at muligheten for å lede et sterkt faglig miljø var det som lokket ham til å søke.

Regissør Sondre Bjørgum jobber med et prosjekt som vi ikke får se, når vi stikker hodet inn på klipperommet.
Regissør Sondre Bjørgum jobber med et prosjekt som vi ikke får se, når vi stikker hodet inn på klipperommet.

– Det å lede et så komplett kommunikasjonsmiljø som har hele «rangen», fra analyse, alle kommunikasjonskanaler, ansvaret for omdømmet og samfunnskommunikasjonen, ansvaret for omdømmeutviklingen til Forsvaret og også et miljø som gjennom kreativitet og innovasjon av høy klasse, det er en mulighet som er veldig sjelden, sier han.

I tillegg drar han fram samfunnsoppdraget som Forsvaret har som en grunn til å søke seg dit for han.

Blant dem som jobber med kommunikasjon ved FMS er Fredrik Tandberg. Han har jobbet med kommunikasjon i Forsvaret i 15 år. Det hele startet med at han hadde kommunikasjon til bataljonen som en del av stillingen da han jobbet for Hæren i Finnmark.

Aslak Sletten er sjefen inne på FMS.
Aslak Sletten er sjefen inne på FMS.

Da ble interessen vekket.

Han sier mye har endret seg på de årene.

– Jeg begynte å jobbe med kommunikasjon så vidt før Forsvaret begynte med det nye konseptet «For alt vi er og alt vi har» og løftet kommunikasjon opp til et annet nivå og man snakket om viktigheten av å ha et Forsvar og ikke bare viste fram de kule kapasitetene. Det har vært en utrolig spennende reise å være med på, sier Tandberg, som også har vært i Afghanistan som presse og informasjonsoffiser.

Han drar og fram at de har blitt mye mer profesjonaliserte gjennom årene.

– Det er en god kombinasjon av sånne som meg som har militær bakgrunn og forståelse og sivile med kommunikasjonsbakgrunn og forståelse. Det er en god miks, sier han.

Medieanalytiker Gro Svalastog. Britt Gunvor Nordbø fra markedsavdelingen til Forsvarets Mediesenter under et møte.
Medieanalytiker Gro Svalastog. Britt Gunvor Nordbø fra markedsavdelingen til Forsvarets Mediesenter under et møte.

Interessen for det Forsvaret driver med er stor. Tandberg mener de gjennom årene er blitt mer og mer åpne og flinkere og flinkere til å tilpasse seg og snakke til et stort publikum.

– Alt vi kan fortelle, må vi fortelle

– Det vi gjør, gjør vi på vegne av norske innbyggere, så det er veldig viktig at de vet. Alt vi kan fortelle om, må vi fortelle om, så folk forstår hvorfor vi gjør det vi gjør. Så er det mye av det vi driver med som er teknisk komplisert, jobben vår er å prøve å få det til å bli lettfattelig og forståelig, sier han.

Han forteller at da Forsvaret lanserte den første reklamefilmen om hvorfor man trenger et Forsvar så var det nok mange som ikke tidligere hadde reflektert over mange av de tingene vi tar for gitt.

– Det er kjempebra at vi bor i et land der man ikke trenger å bry seg med det, men Forsvaret er ikke til for å kjøre fort i skogen med kule kjøretøy og fly lavt, vi er til av en grunn, peker han på.

Med en egen analyseavdeling vet de og hvor de kan sette inn tiltak når man trenger det og tilpasse kommunikasjonen sin.

Et godt eksempel på hvordan de gjør det er da den første Solberg-regjeringen var på plass og det ble snakket om at Forsvaret ikke var bra nok, da gikk tilliten til Forsvaret ned i befolkningen. Da satte man inn tiltak for å få opp inntrykket av Forsvaret.

– Det viktigste for oss er at med all den innsikten vi sitter på er at vi kan tilpasse kommunikasjonen vår, sier Tandberg.

Powered by Labrador CMS