Seniorrådgiver Gry Rohde Nordhus i Apeland har intervjuet 15 toppledere og 15 kommunikasjonsdirektører fra store, private og offentlige virksomheter om hvilke forventninger de har til kommunikasjonsavdelingen – og om forventningene blir innfridd.

Undersøkelse: Disse forventningene har toppledere til kommunikasjon

– Dette utgjør selve fundamentet for effektiv kommunikasjon.

Publisert Sist oppdatert

(Edderkoppen Scene, Oslo): Onsdag ble Edderkoppen Scene i Oslo fylt til randen av flere hundre kommunikasjonsfolk som deltok på årets Kommunikasjonsdag.

Til slutt på programmet sto en diskusjon om hvilke forventninger toppledere har til kommunikasjonsavdelingen i sine organisasjoner.

Gry Rohde Nordhus, Seniorrådgiver hos Apeland, presenterte resultater fra sitt intervju med 15 toppledere og 15 kommunikasjonsdirektører fra store, private og offentlige virksomheter.

Rapporten kaster lys over hva som virkelig betyr noe for toppledere når det kommer til kommunikasjon, og i hvilken grad disse forventningene faktisk møtes.

Dette sier topplederne

Et av de mest fremtredende funnene var at alle de intervjuede topplederne understreket viktigheten av å etablere klare rammebetingelser, mål og strategier før kommunikasjonsarbeidet begynner. 

– Dette utgjør selve fundamentet for effektiv kommunikasjon, sa Nordhus. 

Videre fremhevet seniorrådgiveren betydningen av systematisk arbeid med å bygge og vedlikeholde omdømmet. 

Topplederne var enige om at det er kritisk å identifisere og adressere potensielle risikoer som kan true organisasjonens omdømme. 

De hadde også uttrykt tydelige forventninger til kommunikasjonsavdelingen i sine organisasjoner. Øverst på ønskelisten sto behovet for å formidle og forankre strategien både internt og eksternt. 

Nordhus poengterte viktigheten av å ha en kommunikasjonsavdeling som kan knytte alle elementer sammen og sikre konsistent budskap overfor ulike interessenter. 

Videre ønsker topplederne en tydelig og differensiert posisjon for organisasjonen, og de ser på kommunikasjonsavdelingen som en sentral driver i å oppnå dette.

Hva er da hindrene? 

Nordhus løftet også fram noen av hindringene som kan stå i veien for å oppnå disse målene.

Lav virksomhetsforståelse blant kommunikasjonsavdelingene ble trukket fram som en vesentlig utfordring. 

Det ble poengtert at det ikke er tilstrekkelig at kun kommunikasjonsdirektøren har inngående kjennskap til virksomheten; denne forståelsen må gjennomsyre hele avdelingen.

– Hvis man forenkler kommunikasjonen basert på manglende virksomhetsforståelse, blir det en fordummelse, påpekte Nordhus. 

Flere toppledere uttrykte også frustrasjon over mangelen på klare, målbare mål på kommunikasjonen, samt utfordringen med å ta en tydelig posisjon. 

Fire råd for å lykkes

For å lykkes i møte med disse utfordringene, la Nordhus fram fire konkrete råd:

  1. Forstå virksomheten: Kommunikasjonsavdelingen må sette seg grundig inn i virksomhetens natur og samfunnsrolle, ikke bare beherske faget

  2. Bruk innsikt – ikke intuisjon: I stedet for å basere seg kun på intuisjon, bør kommunikasjonsarbeidet være fundamentert i fakta og innsikt.

  3. Vær tett på strategi: Kommunikasjonsavdelingen må være tett involvert i utformingen og gjennomføringen av organisasjonens strategi.

  4. Velg din egen toppleder med omhu: Både kommunikasjonsavdelinger og toppledere bør velges med omhu, og samspillet mellom disse to instansene er avgjørende for suksess.

– Med disse rådene som rettesnor, kan kommunikasjonsavdelinger bidra til å oppfylle og overgå toppledernes forventninger, og spille en avgjørende rolle i organisasjonens suksess, avslutter Nordhus. 

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@kom24.no

Powered by Labrador CMS