I løpet av de siste årene har norske regionale helseforetak fått bistand fra diverse byråer. Blant annet Gambit ledet av Henrik Halvorsen, Dinamo leder av Hølje Tefre, Zynk ledet av Guri Størvold og det som var Burson Marsteller (nå: Burson Cohn & Wolfe) ledet av Kristian Sarastuen.

Har brukt 30 millioner helse-kroner på kjøp av kommunikasjonshjelp - Se hvem som bruker mest her

Her kan du se hvilket av de fire regionale helseforetakene som punger ut mest - og minst - for eksterne kommunikasjonstjenester.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

KOM24 har spurt de fire regionale helseforetakene her til lands om innsyn i hvor mye penger deres foretak har brukt på eksterne kommunikasjonstjenester de siste fem årene (2017-2022), og hvilke byrå de har kjøpt disse tjenestene av.

Disse tallene viser at Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst til sammen har brukt nesten 30 millioner kroner på kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester i nevnte periode.

  • Underveis i saken finner du tall fra de norske helseforetakene og hvem de har kjøpt kommunikasjonstjenestene av

Tidligere har Helse- og omsorgsdepartementet lagt frem kostnader knyttet til bruk av kommunikasjons/PR-tjenester fra samme årsperiode, men de tallene, nærmere bestemt 4 234 000 kroner, viser en relativt liten bruk av penger på kommunikasjonstjenester blant helseforetakene.

Tallene KOM24 nå har mottatt viser derimot at de norske helseforetakene bruker langt mer penger på eksterne kommunikasjonstjenester enn det oversikten til Helse- og omsorgsdepartementet tilsier.

Helse Midt-Norge: 4,6 mill

Helse Midt -Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag, det vil si rundt 706 000 mennesker. De siste fem årene opplyser foretaket at de har kjøpt eksterne kommunikasjonstjenester for 4,6 millioner kroner. Det vil si at per innbygger går rundt seks og en halv krone til kjøp av slike tjenester.

Byråene som er blitt brukt er Burson Marsteller (nå: Burson Cohn & Wolfe) og Bennett reklamebyrå.

Det opplyses om at rammeavtaler tidvis blir benyttet i forbindelse produksjon av trykksaker, materiell for kampanjer, film og animasjoner.

Ved behov er det også leid inn ressurser for å bistå i gjennomføring av eksempelvis konferanser, kurs og medietrening.

De største enkeltpostene er for RHF‐et knyttet til utgivelse av magasinet HELSE, der de blant annet har hatt redaksjonell samt grafisk bistand, trykkeri‐ og distribusjonskostnader, samt tilrettelegging for digitale plattformer. Dette gjelder for 2016, 2018 og 2019.

Helse Midt-Norge 2017-2021

ÅrSumByrå
20161,9 millBurson Marsteller
20170,3 millBennett reklamebyrå
20181,3 millBennett reklamebyrå
20191,1 millBennett reklamebyrå
2020210.000Bennett reklamebyrå
2021Ingen kjøp så langt

Helse Nord: 3,3 mill

Helse Nord RHF har brukt omkring 3,3 millioner kroner på kjøp av kommunikasjonstjenester de siste fem årene. Det vil si at Helse Nord, som skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard, 487 430 stykker, får de spesialisthelsetjenestene det er behov for, bruker rundt syv kroner per innbygger på kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester.

Aministrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord RFH.

Mesteparten av disse pengene har gått til FRANTZ AS som har bistått foretaket hovedsakelig med stillingsannonser og markedsføring av disse i medier og sosiale medier.

I all hovedsak dreier dette seg om rekruttering av private legespesialister på avtalehjemmel i hele helseregionen, som inngår kontrakt med Helse Nord RHF. Og det dreier seg om kostnader for stillingsmarkedsføring for et begrenset antall stillinger ved Helse Nord RHF.

Helse Nord har også fått bistand fra Riktig Spor og Byraa Bodø for utarbeidelse for trykk og distribusjon av veggkalender og Gjerholm for grafisk design.

Helse Nord: 2017-2021

ÅrSumByrå
2017796 712FRANTZ AS
2017250 531Riktig Spor
2018547 994Frantz AS
2019155 950Byraa Bodø AS
2019607 300FRANTZ AS
201936 630Riktig Spor
202016 299Byraa Bodø AS
2020723 253FRANTZ AS
20207 740Riktig Spor
2021175 135Frantz AS
202116 820Gjerholm AS

Helse Vest: 15,4 mill

Avtalen Helse Vest RHF har med byrå gjelder også for praktisk hjelp til grafisk design, film, foto, stillingsannonser og liknende i ulike sammenhenger.

Til sammen opplyses det om at Helse Vest har brukt tundt 15, 4 millioner kroner på eksterne kommunikasjonstjenester fra 2015 til 2019. Foretaket har ansvar for rundt 1,1 millioner innbyggere. Det vil si at de bruker ca 14 kroner per innbygger på eksterne kommunikasjonstjenester.

De største summene har gått til kommunikasjonsbyrået Dinamo.

Helse Vest: 2015-2019

Helse Vest
ÅrSumByrå
20154, 7 millDinamo
20163, 2 millDinamo
20172,5 millDinamo
2018912.057Dinamo
20187181Siste Skrik Komm. AS
20192, 6 millDinamo
2019637.464Geelmuyden Kiese
2019679,123Siste Skrik Komm. AS
Totalsum15, 4 mill

Helse Sør-Øst: Seks mill

Helse Sør-Øst er landets største regionale helseforetak som sørger for spesialisthelsetjenester til tre millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

De opplyser om at de i perioden 2017-2020 har brukt 6 004 800 kroner på innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester. Legg merke til at vi kun har mottatt tall fra 2017, 2018, 2019 og 2020.

Det vil si at Helse Sør-Øst bruker rundt 2 kroner per innbygger på innkjøp av slike tjenester.

Fra 2017 til 2020 kjøpte foretaket til sammen tjenester for 3 417 500 kroner. Det gjaldt innleie av medarbeider fra Nettopp kommunikasjon, som Sykehuspartner har regional rammeavtale med, for arbeid med prosjektstøtte/intern kommunikasjon for regionale IKT-prosjekter.

I perioden 2017 til 2021 ble det kjøpt tjenester fra Tor Design knyttet til prosjektstøtte og intern kommunikasjon for regionale IKT-prosjekter. Det kostet til sammen 397 800 kroner i løpet av den perioden.

I samme periode ble det gjort kjøp av tjenester innen trykksaker og grafisk design til digitale flater fra Melkeveien. Det endte på 672 500 kroner.

Jan Frich er konstituert som administrerende direktør i Helse Sør-Øst fra 8. mai 2021.

I 2017 ble byrået Zynk leid inn som følge av bemanningssituasjonen i kommunikasjonsavdelingen i forbindelse med endring av plan for modernisering av IKT-infrastruktur og når det gjaldt framlegging av rapport med gjennomgang av tilgangskontroll til sensitiv informasjon. Disse kostnadene beløp seg til i underkant av 1,4 millioner kroner.

I 2018 ble det gjort kjøp fra Gambit i forbindelse med den nasjonale organdonasjonskampanjen i 2018. Disse utgiftene på 97 000 kroner ble fordelt på de regionale helseforetakene.

I 2020 opplyser foretaket er en faktura på 20 000 kroner ble utstedt av Kruse Larsen i forbindelse med et foredrag på felles styreseminar på Gardermoen.

I første versjon av denne saken ble det skrevet at Helse Nord bruker 26 kroner per innbygger på kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester. Det er feil, og tallet er nå rettet.

Powered by Labrador CMS