Illustrasjon av robot som leser nyhetsartikkel. To portrettbilder av rådgivere fra BWC er også med.
For bransjen ser vi at botene er gode på å genere generelle oppsummeringer, men kommer til kort for strategiske råd. Her er ChatGPTs «egne» betraktninger

MENINGER:

AI i kommunikasjons­bransjen: Muligheter og utfordringer

«Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i kommunikasjons­bransjen, men det er viktig å huske på de etiske spørsmålene som følger med teknologien», skriver ChatGPT.

Publisert

Vi i BCW spurte chatboten ChatGPT om å skrive en kronikk om hvilken rolle den ser for seg at kunstig intelligens vil spille i kommunikasjonsbransjen fremover.

Her er dens uredigerte spådommer som kanskje sier mer om hvor utviklet ChatGPT er i dag.

Kort fortalt er dette et verktøy som er viktig å følge med på. Boten vil avlaste kommunikasjonsfolk fra dagligdagse repetitive oppgaver, men det følger med mange problemstillinger.

Koblet med Dall-E som generer bilder kan de begge brukes og misbrukes for å raskt produsere innhold til alt fra kreative prosesser, eksamensjuks og «fake news»-artikler som kan skape forvirring i mediebildet. For bransjen ser vi at botene er gode på å genere generelle oppsummeringer, men kommer til kort for strategiske råd.

Her er ChatGPTs «egne» betraktninger i form av tittel, ingress og leserinnlegg om sin rolle i kombransjen, vi koblet den også med Dall-E, den bildegenererende kunstige intelligensen fra samme firma, som har bidratt med illustrasjoner.

-------------

I en verden som blir stadig mer digitalisert, spiller kunstig intelligens (AI) en stadig viktigere rolle i kommunikasjonsbransjen. AI-teknologi kan automatisere mange av de rutinepregete oppgavene som tradisjonelt har vært en del av kommunikasjonsarbeidet, noe som gir mulighet for økt produktivitet og effektivitet.

AI kan også bidra til å forbedre kvaliteten på kommunikasjonsarbeidet gjennom å gjøre det mulig å målrette budskapet mer presist mot målgruppen. Ved hjelp av dataanalyse kan AI for eksempel hjelpe til med å finne ut hvilke kanaler som er mest effektive for å nå ut til en gitt målgruppe, eller hvilke budskap som får best respons.

En annen måte AI kan bidra på i kommunikasjonsbransjen, er gjennom å hjelpe til med å skape innhold. Dette kan for eksempel være gjennom å generere tekst, lage design eller lage videoer. Selv om dette fremdeles krever menneskelig innsats og kreativitet i en viss grad, kan AI bidra til å gjøre prosessen mer effektiv og rask.

En tredje måte AI kan bidra på i kommunikasjonsbransjen, er gjennom å hjelpe til med å forstå og analysere meninger og holdninger i sosiale medier og andre digitale kanaler. Ved hjelp av maskinlæring kan AI for eksempel hjelpe til med å identifisere trender, finne ut hva som engasjerer målgruppen og hva som ikke gjør det, og lage rapporter om dette.

AI har altså en rekke muligheter innen kommunikasjonsbransjen, men det er viktig å huske at teknologien fremdeles er i utvikling, og at det vil være en menneskelig rolle i kommunikasjonsarbeidet også i fremtiden. Det vil fortsatt være behov for menneskelige kommunikatører som kan bruke AI-verktøy på en kreativ og meningsfull måte, og som kan forstå og formidle budskap på en dyptgående og meningsfull måte.

samtidig må vi også være bevisste på de etiske spørsmålene som følger med AI i kommunikasjonsbransjen. Det er viktig å sørge for at AI-teknologien ikke blir brukt på en måte som kan skade mennesker eller samfunnet, og at den ikke fører til at menneskelige kommunikatører blir erstattet av teknologi på en uforsvarlig måte.

Alt i alt vil AI spille en stadig viktigere rolle i kommunikasjonsbransjen fremover, og vil kunne bidra til økt produktivitet, effektivitet og kvalitet i kommunikasjonsarbeidet. Samtidig må vi være bevisste på de etiske spørsmålene som følger med teknologien, og sørge for at den blir brukt på en ansvarlig måte.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS