Camilla Kim Kielland og Benedikte Løvdal i Kreativt Forum.

Så mange byråer stiller seg bak nye føringer i byråkonkurranser

Kreativt Forum har laget fire bud som beskriver hva slags premisser i byråkonkurranser de vil akseptere fremover.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for disse budene er å sikre en mer bærekraftig bransje, som ivaretar både faget, folkene og økonomien i bransjen, skriver Kreativt Forum i en pressemelding.

42 byråer bekrefter at de stiller seg bak føringene.

Disse aktørene stiller seg bak føringene:

 • Allegro kommunikasjon
 • Anorak
 • Anti
 • Apriil Reklame
 • Atyp
 • Behalf
 • Brunch
 • Bureau
 • CATCH
 • Chili
 • Deadline
 • Dinamo
 • Fasett
 • Feed
 • GR&EI
 • Hyper
 • Involve 
 • JCP PRAD
 • Kult Byrå
 • Los&Co
 • Mana Communication
 • Maskinen
 • Mediesmio
 • Melvær&co
 • Minnesota Agency
 • Morgenstern
 • Narrativ
 • Neue
 • Nord DDB
 • Nosleeptillbrooklyn
 • Oslo Reklamebyrå
 • Per Høj
 • Pol
 • Publicis Kitchen
 • Riktig Spor
 • Ring 2
 • Schjærven
 • SDG TBWA
 • Tante Randi
 • TRY Reklame
 • Von kommunikasjon
 • WAL

– Kreativt Forum, ANFO og Mediebyråforeningen har blitt enige om at vi skal se på reviderte retningslinjer for anbudskonkurranser. Dette kommer i tillegg til dette initiativet, og er et mer langsiktig arbeid, sier daglig leder i Kreativt Forum, Benedikte Løvdal.

Kreativt Forum har laget disse føringene:

1. Det er forventet at leveranse, timebruk, vurderingskriterier og økonomisk størrelse på kundeforholdet er tydelig kommunisert. Det må være samsvar mellom verdien på et potensielt kundeforhold med tanke på varighet og budsjett, og omfanget på arbeidet som ønskes levert av byrået.

2. De ulike fasene og tidsfristene i fremdriftsplanen for konkurransen skal være forutsigbare og kommuniseres tydelig fra start, og overholdes begge veier. Byrået må ha en reell mulighet til å vurdere om vi har kapasitet til å være med på hele prosessen, og vet når vi kan forvente en potensiell oppstart på samarbeidet.

3. En byråkonkurranse skal ideelt sett bestå av to deler, som ikke kan slås sammen: Prekvalifisering og finale med inntil 3-5 byråer.

3a. I prekvalifiseringen skal faktorer som kjemi, byråkompetanse, team-sammensetning, CV, referanser, tidligere jobber og erfaring være dominerende.

3b. Finalen bør være av begrenset omfang, men det er rom for å be om eksempelvis strategiske betraktninger, mulige veivalg og en avgrenset workshop. Det skal ikke leveres kreative konsepter, løsninger, kampanjer og/eller designskisser til uttak i flere kanaler. Det kan unntaksvis leveres på dette, dersom det kompenseres for leveransen økonomisk og leveransen er tydelig avgrenset.

4. Annonsøren betaler for alle deler av leveransen, som de velger å gå videre med, fra valgt byrå. Det er ikke lov å bruke noen av leveransene fra øvrige byråer. Disse eier byråene selv. Dette er også regulert i åndsverkloven.

Powered by Labrador CMS