Bjarne Håkon Hanssen og Tor Mikkel Wara i henholdsvis Kruse Larsen og First House skal få vanskeligere arbeidsforhold inn mot det offentlige fremover. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vedum har fått gjennomslag for kutt i statlig PR-bruk – Slik reagerer bransjen

De fleste KOM24 har snakket med mener dette ikke vil påvirke dem. Mange mener Vedum ikke skjønner bransjen godt nok.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag morgen ble det klart at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått gjennomslag for sin kanskje fremste fanesak, nemlig at staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide egen kompetanse, og at statlige virksomheters kjøp av tjenester skal kraftig reduseres.

KOM24 har snakket med flere personligheter i kommunikasjonsbransjen om hvordan de tror dette vil påvirke deres byråer.

– Vi er ikke som minkbøndene

– Det virker strengt som en regel, og det må i så fall gjelde alle konsulentyrker, inkludert advokater. Mange drømmer jo om å bli nevnt i en regjeringsplattform, men vi føler oss langt unna minkbøndene som fikk yrkesforbud for noen år siden, sier Martin Apenes i WergelandApenes.

– Det blir spennende fremover å se hvordan etatene følger dette opp, men mange statlige etater har vært dyktige til å bygge egne fagmiljøer for kommunikasjonstjenester, og behovet for kommunikasjonsbransjen oppstår der man trenger spisskompetanse og større kapasitet, og det tror vi fortsatt statlig sektor kommer til å ha behov for, sier han.

Martin Apenes

Apenes mener hvis de planlegger å kjøpe medietrening et par ganger i året, vil prislappen for denne tjenesten bli veldig kostbar hvis dette skal skje inhouse.

God kommunikasjon

Han påpeker at Staten er veldig opptatt av å ikke gjøre feil, og håper at de som benytter byråenes kompetanse, ikke skremmes fra å bestille det som er innenfor, men bestiller de tjenestene de har behov for, nettopp for å sjøsette regjeringens politikk.

– Nesten uansett hva regjeringen beslutter og får igjennom i Stortinget, er det viktig at beslutningen følges opp med god kommunikasjon, og sånn sett er vår bransje en viktig bidragsyter. Fagmiljøer i etatene trenger utenforskap for å utvikle seg, og levere enda bedre kommunikasjon, avslutter han.

Marit Høvik Hartmann, Managing partner i Geelmuyden Kiese Norge, mener at Vedums «seier» bærer preg av fordommer og liten innsikt i verdiene kommunikasjonsbransjen skaper for staten og innbyggerne.

– I GK driver vi med medvirkning, ikke påvirkning slik Vedum helt uopplyst later til å tro. Vi har vært pådrivere for åpenhet siden selskapets start i 1989. Kommunikasjonsbransjen bygger viktige broer mellom byråkratispråk og folkemunne, og tegner kart over ulendt politisk terreng – slik at alle kan delta, ikke bare store selskaper (eller Bondelaget og LO for den saks skyld) med store interne kommunikasjonsavdelinger, skriver hun i en e-post til KOM24.

– Hul og symbolsk

Administrerende direktør i MSL Norge, Rolf Ellingsen Aaneland er ikke overrasket over nyheten.

– Dette har vært en av Vedums fanesaker, så dette kan ikke sies å komme som en stor overraskelse. Det aller meste av statens innkjøp av kommunikasjonstjenester er knyttet til informasjons- og holdningskampanjer, og slik sett er dette fremfor alt en hul og symbolsk avgjørelse. I praksis vil dette ha svært begrenset betydning, både for staten og byråene.

Rolf Aaneland i MSLGroup.

Rett etter valget uttalte han at han ikke hadde tro på at PR-bransjen ville bli nevneverdig påvirket av det isolert sett, men at det ville være noen utfordringer med å gjennomføre den symbolpolitikken som de flagget vedrørende PR-bransjen.

– Så må vi må ta til etterretning at en representant for landets nye regjering har en så svak forståelse for verdien som skapes i kommunikasjonsbyråene. At staten ikke skal kunne benytte seg av den fremste kompetansen i landet innen eksempelvis krisehåndtering og endringskommunikasjon, mener jeg er en svært uklok avgjørelse. Som de fleste andre jeg kjenner i bransjen, har jeg aldri kjent meg igjen i Vedums karikerte beskrivelser av hva vi leverer og hvordan vi jobber for oppdragsgiverne våre. Vi må erkjenne at her har vi en jobb å gjøre, for å øke forståelsen for hvem vi er og mangfoldet PR-bransjen representerer.

– Oppleves ikke som fornuftig

Heller ikke Kaia Tetlie i Corporate Communications er overrasket.

Kaia Tetlie, Corporate Communications

– Bransjen har åpenbart ikke vært flink nok til å forklare hva vi gjør og for hvem. Det virker som Vedum tror PR-byråene hjelper direktorater og tilsyn å drive påvirkning overfor egen oppdragsgiver.

Og sier at byråene i realiteten brukes når det trengs spisskompetanse og kapasitet, for eksempel knyttet til permisjoner, kurs og kriser.

– Som en konsekvens av korstoget mot PR-bransjen vil antall statlige arbeidsplasser og deltidsstillinger ese ut. Vi ser med spenning frem til at Vedum som kommende finansminister skal begrunne hvorfor han mener en enda større offentlig sektor er bra for norsk økonomi.

– Må ikke diskriminere

Sindre Beyer i TRY Råd mener heller ikke at dette vil påvirke dem i vesentlig grad. Han sier at dette er nok et større problem for byråer som er mer rendyrket innen lobbyvirksomhet og som har en overvekt av tidligere politikere i staben.

Sindre Beyer

– Samtidig er jeg spent på hvordan man skal lage et skille mellom ulike kategorier bedrifter som opererer i det samme markedet som advokatkontorer, eventbyråer og konsulenthus som langt på vei tilbyr de samme tjenestene, sier han til KOM24.

Beyer mener at det nye regelverket må utarbeide et regelverk på en lovlig måte som ikke er diskriminerende mellom ulike aktører.

– Store konsulenthus, rekrutteringsbyråer, eventbyrået og management consulting-selskaper operere ofte i det samme markedet. Jeg vil tro det er juridisk vanskelig å ta bort noen aktører fra dette markedet mens andre får fortsette å operere her, sier han.

Cathrine Stensland er administrerende direktør i Metro Branding, selskapet som for øvrig lagde UX-designet til nettsidene til Senterpartiet. Hun reagerer på forslaget fra Senterpartiet.

– Setter bransjen i dårlig lys

– For det første er det litt uheldig med tanke på at han setter PR-bransjen i et litt dårlig lys, som om det skulle være en skitten bransjen. Det er uheldig, mener hun.

Stensland sier man er helt avhengig av flinke folk, uavhengig om de er ansatt eller man kjøper inn tjenester.

Administrerende direktør Cathrine Stensland i Metro Branding

– Jeg er ikke sikker på om pengebruken vil gå ned, eller om de forflyttes og det bygges opp internt, sier hun.

Stensland sier at både politikere og departement og direktorat må være gode på formidling.

– Da trenger de å bruke de flinkeste folkene i bransjen for å nå ut med budskapet. På den andre siden om de reduserer sin bruk av PR-byrå hadde man fått et mer ærlig, transparent bilde av hva de sier. Det kan slå uheldig ut for visse politikere som ikke er dyktige nok selv, sier hun.

Powered by Labrador CMS