Forbrukertilsynet har fått nok og truer nå med store bøter om ikke det blir stopp på ulovlige SMS-er.
Forbrukertilsynet har fått nok og truer nå med store bøter om ikke det blir stopp på ulovlige SMS-er.

Ulovlig markedsføring: Risikerer bot på 5000 kroner per SMS

Tilbyr forbrukere påmelding til en kollektiv klagesak.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukertilsynet forbyr Dag Rune Flåten å sende ut elektronisk markedsføring uten at det foreligger forhåndssamtykke for slik utsending.

Det blir utløst tvangsmulkt ved brudd på forbudet på kroner 5000 for hver SMS som sendes ut.

Det skriver Forbrukertilsynet på egne nettsider. 

De skriver at 294 forbrukere har det siste året klaget inn til Forbrukertilsynet etter å ha mottatt SMS fra Flåten uten at de har gitt samtykke. 

Flåten har tidligere også vist til Forbrukertilsynet som samarbeidspartnere, noe de sier ikke stemmer. 

Forbrukertilsynet skriver at de har flere ganger hatt dialog med Flåten der de har veiledet om regelverket for direktemarkedsføring, og bedt om dokumentasjon for at det er hentet inn samtykke fra forbrukerne, men til tross for gjentatt orientering og manglende dokumentasjon for innhentet samtykke, har Flåten fortsatt å sende ut tekstmeldinger til forbrukere han mener er omfattet av utslippsjuks i «Dieselgate»-saken og eiere av Tesla. 

Flåten tilbyr forbrukere påmelding til en kollektiv klagesak mot et avtalt beløp hvis søksmålet vinner fram.

Nå har altså Forbrukertilsynet avgjort at hvis Flåten bryter forbudsvedtaket, blir det utløst tvangsmulkt på kroner 5000 for hver SMS han sender ut.

Powered by Labrador CMS