(F.v.) Ida Marie Edholm, Ingrid Grav, Christina Thomassen Rooth og Vidar Korsberg Dalsbø.

Til daglig er de konkurrenter – nå skal de samarbeide

Danske Bank, DNB og Nordea har sammen med Politiet laget en preventiv kampanje om moderne svindel.

Publisert

Samarbeidet har kommet i stand fordi både bankene og Politiet har en felles utfordring. De opplever stadig at svindlerne opptrer mer profesjonelt, de fornyer seg hele tiden, og bruker mer sofistikerte metoder enn før.

– Vi har sett en dobling i antall svindelsaker siden 2020, og dette er et så omfattende problem at vi så behovet for et større krafttak mot svindel. Derfor har vi som vanligvis er konkurrenter gått sammen for å best mulig kunne hjelpe potensielle svindelofre, sier Ingrid Grav, Svindeljeger i Danske Bank.

Målsetningen for kampanjen er å informere og bevisstgjøre publikum på metodene, og dermed hindre at folk lar seg lure av svindlerne – både nå og i fremtiden.

Bankene og Politiet har laget fem filmer som tar for seg de mest brukte svindelmetodene:

  • Phishing
  • BankID-svindel
  • Pengemuldyr
  • Bedriftssvindel
  • investeringssvindel.

– Vi vet at informasjon og bevisstgjøring er et veldig viktig tiltak for å forebygge svindel – hvis man vet hva man kan bli utsatt for og hvordan svindlerne jobber for å lure oss, så kan man også avsløre svindelforsøk og unngå å bli svindlet, sier Ida Marie Edholm, svindelekspert i Nordea.

– Bankene konkurrerer på mange områder, men i kampen mot svindel står vi sammen. For å lykkes er vi helt avhengig av å ha gode systemer og tett dialog både med myndighetene og bankene imellom. Derfor er det helt naturlig at vi også samarbeider på tvers når det kommer til forebyggende arbeid, sier Sebastian Takle, DNBs ekspert på bedrageribekjempelse.

– Svindel har blitt et enormt samfunnsproblem. Selv om både bankene og politiet har trappet opp kampen mot de kriminelle, vil det alltid være kundene som er i skuddlinjen til svindlerne. Derfor er det viktig å minne om at svindel skjer hele tiden og i stadig nye former. Vi håper at kampanjens gjennomgangstema, «stopp, tenk, sjekk, vil få enda flere til å avsløre svindlerne, fortsetter han.

Kampanjen ble gjort i samarbeid med Ellevill produksjon.

Powered by Labrador CMS