Etter mange år i det private tar Haagen nå steget over til det offentlige og blir kommunikasjonsrådgiver.
Etter mange år i det private tar Haagen nå steget over til det offentlige og blir kommunikasjonsrådgiver.

Haagen har erfaring fra både Dinamo og Rubicon – Nå skal han få Gausdal til å skinne

– Vi skal prøve å ha et glimt i øyet, og få fram det fine i Gausdal.

Publisert

– Min fordel når jeg går over til kommunal sektor etter å ha jobbet i det private i alle år, er at jeg er på innbyggernes side og kan se ting med andre øyne. Jeg skal prøve å kommunisere hva kommunen driver med på en enkel måte med klart språk. Det er en utfordring, sier Haagen Klette Lunde til lokalavisen GD.

Skal involvere innbyggerne

De skriver om Klette Lunde som har gått over til å bli kommunikasjonsrådgiver for Gausdal kommune, etter flere år i det private.

Stillingen i Gausdal ble ledig som følge av at dagens kommunikasjonsrådgiver, Kjellfrid Bjørgen Flækken, skal gå av med pensjon og de trengte da en etterfølger i denne stillingen. Men for å sikre god erfaringsoverføring skal disse to stillingene jobbe sammen det første året .

I stillingsutlysningen skrev de at kommunen må i større grad enn tidligere involvere innbyggerne og andre aktører som aktive samarbeidspartnere og viktige ressurser. I denne sammenheng er kommunes informasjons- og kommunikasjonsarbeid sentralt.

Stillingen er lagt til enhet kultur og informasjonsforvaltning, men skal bistå hele organisasjonen med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

Omdømmebygging

Det er særlig inn mot omdømmebygging stillingen er viktig.

Klette Lunde har erfaring fra Dinamo og har blant annet vært produksjonsleder på ulike typer TV-program. Video kommer til å bli en av satsingsområdene framover. Blant annet har en stillingsutlysing til en rektorstilling hatt over 7000 visninger til nå. Det er flere visninger enn det er innbyggere i kommunen.

– Vi skal prøve å ha et glimt i øyet, og få fram det fine i Gausdal. Nært og tett på – det kjennetegner jo Gausdal, så da tenkte jeg det var nt å høre med ungene hva en rektor gjør, sier Haagen til lokalavisen.

– Haagen Klette Lundes rolle vil være viktig inn mot kommunens omdømmebygging, sier enhetsleder for Kultur- og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal til avisen.

Powered by Labrador CMS