Informasjon- og kommunikasjonsbransjen sliter. Bilde fra Kommunikasjonsdagen 2017.

Kommunikasjonsbransjen sliter – konkursøkning i januar

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian viser at det har vært en kraftig økning i antallet konkurser i kommunikasjonsbransjen.

Publisert

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian viser at 329 aksjeselskap gikk konkurs i løpet av årets første måned. 

En svak nedgang sammenlignet med januar 2023, da 352 konkurser ble innmeldt. Ser man på konkurstallene fra de siste 12 månedene er det derimot en økning på 16,4 prosent.

Totalt har 3639 AS blitt slått konkurs i løpet av de siste 12 månedene. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier det har vært en vekst i antall konkurser i alle landets fylker, utenom to.

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian.

– Rogaland og Vestland er de eneste fylkene med nedgang i konkurser om vi ser på tallene fra de siste 12 måneder. De har en liten nedgang på henholdsvis 9,7 og 5,7 prosent. Størst konkursøkning ser vi i Nordland med hele 50,9 prosent, etterfulgt av Oslo med 23,3 prosent, sier hun i en pressemelding. 

Kommunikasjons­bransjen sliter

– I de bransjene som tradisjonelt ligger høyest når det kommer til antall konkurser, ser vi en liten nedgang når januar sammenlignes med januar, sier hun. 

Det har vært en kraftig økning i antallet konkurser i kommunikasjonsbransjen, med 17 konkurser forrige måned, mot ni samme måned i fjor. Selv i en relativt sett liten bransje er dette mye, med en økning på hele 88,9 prosent, påpeker hun.

– Tallene fra fjoråret viser også en konkursvekst innen kulturell virksomhet og underholdningsbransjen de siste 12 månedene. Denne er på 76,7 prosent, noe som er litt under forrige rapportering på 86 prosent, legger Flyckt til.

Powered by Labrador CMS