Eystein Kvarving
Eystein Kvarving

Ingen savner journalistene og redaktørene i Forsvaret

«Selv om journalist og redaktør ikke er beskyttede titler, betyr ikke det at vi ikke er tjent med å være nøye på hvem som har hvilke roller.»

Publisert Sist oppdatert

Som redaktøren i Forsvaret Forum, Stian Eisenträger, skriver i sitt innlegg i KOM24, hadde vi etter hans initiativ en veldig rask prosess hvor vi i 2020 justerte på hva vi titulerte dem som jobber med kommunikasjon i Forsvaret.

I likhet med mange andre organisasjoner opererte vi med titler som nettredaktør for både forsvaret.no og intranettet vårt. Mange av dem som produserte innhold hadde jobbtitler som journalister. Ironisk nok hadde vi samtidig irritert oss over at våre egne ansatte slet med å forstå forskjellen på Forsvarets kommunikasjonsfolk og journalister - i ordets rette betydning - i Forsvarets Forum.

Våre ansatte klarte ikke helt se det som skulle og burde være et tydelig skille. Selv om journalist og redaktør ikke er beskyttede titler, betyr ikke det at vi ikke er tjent med å være nøye på hvem som har hvilke roller.

Da Stian tok kontakt må jeg innrømme at jeg ikke hadde reflektert nok over viktigheten av dette spørsmålet. Jeg er glad for at han sparket oss litt på leggen.

En fri og uavhengig presse er en viktig del av demokratiet vårt. Derfor må vi ikke bidra til å skape tvil om hva som er fri presse og hva som er kommunikasjonsarbeid fra en organisasjon som Forsvaret. Og det kostet oss svært lite å gjøre noe med det. Faktisk kostet det ingen ting.

Vi informerte ganske enkelt vår egen organisasjon om at vi ikke skulle bruke jobbtitler som journalister eller redaktører. Det har gått om lag halvannet år siden vi tok denne beslutningen. Ingen, ikke engang de som fikk nye titler, har tatt kontakt og ønsket dette reversert. Det er nå tydelig hvem som er hvem hos oss.

Ingen er lengre i tvil når det ringer en journalist fra Forsvarets Forum.

I en verden hvor skillet mellom journalistikken og «de andre» er under økende press er det viktigere enn noen gang å lytte til pressen. Derfor synes jeg vi som jobber med kommunikasjon skal lytte til Stian og andre stemmer i pressen når de ber om hjelp til å klargjøre skillet mellom dem som faktisk jobber som journalister og folk som jobber med kommunikasjon.

Forsvarets viktigste oppgave er å sikre fred, frihet og demokrati, og da er det å bidra til en tydeliggjøring av hvem som utgjør den frie pressen en naturlig ting for oss.

Powered by Labrador CMS