Når mulighetene til å spore enkeltbrukere forsvinner blir konkurransen om å være den foretrukne løsningen enda viktigere for Facebook og Google.

Facebook kaster seg inn i kampen om brukerinformasjonen

Økt søkelys på personvern gjør det vanskeligere for Google, Facebook og andre aktører å spore hva vi gjør på internett og mobiltelefonene våre. Nå kaster Facebook seg inn i kampen om å eie løsningene som skal erstatte vår personlige informasjon i morgendagens annonsesystemer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Torsdag presenterte Facebook hvordan de skal samle informasjonen som gjør det mulig å levere tilpassede annonser uten at det går på bekostning av brukernes personvern. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men Facebook har kommet langt nok til at de kunne presentere tre konkrete teknologier.

Presentasjonen kommer i kjølvannet av at Google presenterte sitt eget prosjekt, Federated Learning of Cohorts (FLoC) tidligere i år.

Når mulighetene til å spore enkeltbrukere forsvinner blir konkurransen om å være den foretrukne løsningen enda viktigere for Facebook og Google. Begge plattformene satser på å skape grupper av brukere med liknende egenskaper, som skal erstatte den detaljerte målrettingen mot enkeltpersoner som de har brukt frem til nå. Den leverandøren som har flest brukere i gruppene sine vil kunne gi den beste målrettingen til annonsørene, så kampen om brukernes anonymiserte data er i gang.

Felles for de tre konseptene Facebook presenterte er at de tar sikte på å samle informasjonen vår uten å knytte den til personen den kommer fra.

Secure Multiparty Computation (SMC) er et konsept som har røtter tilbake til 70-tallet. Det går ut på å bryte opp informasjonen og la to eller flere uavhengige parter stå for behandlingen hver for seg, og så sette sammen det ferdige resultatet.

Et eksempel på hvordan SMC fungerer er om Facebook skal finne gjennomsnittsalderen på tre brukere. I stedet for at Facebook får alderen som tall (for eksempel 18, 25 og 20), så brytes alderen på de tre opp til regnestykkene 30-12, 50-25 og 31-11. To uavhengige aktører regner ut snittet av det første og andre tallet i regnestykkene (30+50+31=111. Snittet er 37. 12+25+11=48. Snittet er 16.).

Facebook få kun se gjennomsnittstallene 37 og 16, og kan dermed konkludere med at snittalderen på de tre brukerne er 21 år (37-16). De vet imidlertid ikke alderen på hver av de tre.

Hensikten med SMC er at ingen av de som jobber med personlig informasjon har tilgang til selve informasjonen, bare en forvrengt del av den.

Blind signatures gjør Facebook i stand til å knytte hendelser utenfor sin egen plattform til en bruker, uten at Facebook får vite hvem brukeren er. Det skjer ved at signaturen som knytter hendelsen til brukeren krypteres før den sendes til Facebook. Det gjør Facebook i stand til å kontrollere at det er en ekte hendelse knyttet til en ekte bruker.

Det minner om det prinsippet som brukes i moderne passordsystemer. Selve passordet er ikke lagret noe sted, kun en kryptert og uleselig utgave av det. Når systemet skal sjekke om brukeren har tastet inn riktig passord, krypteres det inntastede passordet med samme krypteringsnøkkel. Hvis de to krypterte, uleselige passordstrengene er like, er passordet riktig.

On-device learning vil si at behandlingen av brukerens informasjon skjer på enheten (mobil, nettbrett, PC), og at det eneste som sendes til Facebook er ferdig behandlet informasjon om hvilke grupper brukeren passer inn i. Det minner litt om Googles FLoC-konsept, som ble presentert tidligere i år.

Felles for løsningene til Facebook og Google er at de er avhengig av store mengder data for å gi gode resultater for annonsørene. Det vil derfor være en kamp om brukerne, og om å være den foretrukne plattformen også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS