Influenceren Sofie Karlstad er igjen felt av Fim.
Influenceren Sofie Karlstad er igjen felt av Fim.

Influenser felt for tredje gang

Sofie Karlstad og kostholdsimportøren Protein.no er nok en gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring,

Publisert Sist oppdatert

Influenceren Sofie Karlstad og kostholdsimportøren Protein.no er nok en gang felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring, opplyses det om i en pressemelding.

Karlstad er felt to ganger tidligere, mens Protein.no er felt tre ganger tidligere.

Ved vurderingen denne gangen, legger utvalget særlig vekt på Karlstads generelle kropps og utseendefokuserte profil på Instagram, står det i meldingen.

Ut fra Fims retningslinjer og veiledning kan rollemodeller som er så vidt kroppsfikserte og med mange unge følgere, slik som Sofie Karlstad, ikke promotere kosttilskudd og kosmetiske inngrep.

Utvalget presiserer at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde påkledt så lenge Karlstads generelle profil er såpass avkledt som den er.

De mener derfor at Protein.no må finne mindre kroppsfokuserte rollemodeller for sine markedsføringstiltak for å unngå å skape kroppspress hos barn og unge.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning hvor hvem som helst kan klage på influenserkampanjer de mener er i strid med regelverket i denne selvjustisordningen.

Fim gjør også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Fims retningslinjer omfatter influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep.

Powered by Labrador CMS