Fims utvalg. Ledet av Helen Engebrigtsen, dommer Oslo Tingrett.
Fims utvalg. Ledet av Helen Engebrigtsen, dommer Oslo Tingrett.

Kosmetiske inngrep og kosttilskudd: Dette blir influenserne felt for

Influensernes «PFU» med kritikk i 21 saker i 2020.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2019 lanserte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Annonsørforeningen (ANFO) ett sett nye etiske retningslinjer for influensermarkedsføring.

Det resulterte i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim). Formålet med Fim er å bidra til god og ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring av kosttilskudd og kosmetiske inngrep.

– Målet er å redusere utseende- og kroppspress blant barn, unge og unge voksne. Fims retningslinjer bidrar til å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører i sin markedsføringspraksis og gjøre aktørene mer bevisst på sin rolle og den påvirkningskraft de har, forteller Wenche Jacobsen i ANFO.

Kosmetiske inngrep og kosttilskudd

Tallene gjelder siden oppstart 1.oktober 2019 og ut 2020. De første tre månedene i 2019 ble det ikke publisert vedtak uansett utfall. Dette fordi de første månedene fungerte som en «læreperiode» for bransjen. Nå publiseres alle ferdigbehandlede vedtak på Fims nettsider.

Fim opplyser om at de siden oppstart har mottatt 63 klager. De har også mottatt 21 andre klager, men som ble regnet som «utenfor Fims virkeområde».

Totalt har de vurdert 35 saker i løpet av året, der syv av de innmeldte sakene som ble regnet som «OK».

21 saker ble merket som «i strid» med Fims retningslinjer. Av de gjaldt det tolv kosmetiske inngrep og ni ble dømt for kosttilskudd. Syv av sakene er fortsatt i arbeid.

Blant annet ble influenserne Sofie Nilsen og Sofie Karlstad begge felt i fagutvalget i april 2020. Der Nilsen avviste brudd og Karlstad beklagde.

Sofie Nilsen ble i april felt i Fim for brudd på deres retningslinjer. Foto: Terje Pedersen / NTB
Sofie Nilsen ble i april felt i Fim for brudd på deres retningslinjer. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mer kjent

Fims forhåndsvurderinger gir anledning til å sjekke ut fremtidig influencermarkedsføring ved å sende inn en beskrivelse av produkt, budskap og planlagt influencer med aldersprofil til Fim.

Fim gir da en skriftlig tilbakemelding på om kampanjeforslaget er forenlig med Fims retningslinjer

I 2020 ble det sendt inn 21 forhåndsuttalelser, der åtte av de var «ok» og 13 av forhåndsuttalelsene ble regnet som «ikke ok».

– Planene for 2021 er å gjøre Fim mer kjent, både med hensyn til klagemulighet for forbruker og den proaktive muligheten som ligger i at bransjeaktørene kan sjekke ut kampanjer på forhånd. Fim har mottatt midler for deler av sin virksomhet over statsbudsjettet for 2019 og 2020 og vil søke om midler for 2021, sier Jacobsen.

Powered by Labrador CMS